Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson deltar i mötet av EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2014 11.06
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 4-5 december. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Justitieministrarna ska dra upp riktlinjer för flera olika lagstiftningsprojekt inom EU. Avsikten är att ta ett steg framåt i behandlingen av EU:s dataskyddsreform genom att komma överens bland annat om vilken slags nationell preciserad reglering förordningen möjliggör. Rådet ska också dra upp riktlinjer om grunderna för samarbete mellan medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter. Avsikten är att inrätta en Europeisk dataskyddsstyrelse där medlemmarna är de nationella dataskyddsmyndigheterna. Dessutom är avsikten att säkerställa enhetlig tillämpning av den kommande dataskyddsförordningen inom EU. Förhandlingarna om dataskyddsreformen fortsätter också nästa år.

Förberedelserna inför inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och reformen av Eurojust fortsätter. I fråga om EPPO ska rådet diskutera frågor som gäller utseende av åklagare. Ministrarna får också höra om läget med direktivet om EU-bedrägerier som för närvarande är föremål för förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet. Direktivet syftar till attförenhetliga de straffrättsliga bestämmelserna i EU-medlemsstater om skyddandet av unionens ekonomiska intressen. Europeiska åklagarmyndigheten som nu håller på att inrättas ska undersöka brott som definieras i just detta direktiv.

Avsikten är att på mötet fortsätta genomförandet av den s.k. färdplanen för processuella rättigheter som godkändes år 2009. Planen gäller misstänkta eller åtalade personers rättigheter vid straffrättsliga förfaranden. Rådet ska för sin del preliminärt anta direktivet om oskuldspresumption och få höra om läget med rättshjälpsdirektivet.

Avsikten är att rådet antar förordningen om ändring av EU:s insolvensförordning. Rådet har redan nått samförstånd om förordningens innehåll med Europaparlamentet. Förordningen gäller gränsöverskridande insolvensförfaranden. Efter att förordningen träder i kraft ska finländska beslut om konkurs, företagssanering och skuldsanering för privatpersoner erkännas också i andra EU-länder. Förordningen antas slutligt och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning efter en sista genomgång.

Rådet ska också anta sin ståndpunkt om ändringen av förordningen om småmål. Syftet är att förenkla behandlingen av sådana gränsöverskridande rättstvister där värdet av fordran inte överstiger 4 000 euro. Nästa steg i behandlingen av förordningen är förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet.

På lunchmötet ska justitieministrarna diskutera rättsliga frågor kring utländska kombattanter.

Henriksson träffar kommissionär Jourová

I samband med mötet ska justitieminister Henriksson träffa EU:s nya kommissionär för rättsliga frågor V?ra Jourová. Henriksson och Jourová ska diskutera bl.a. EU:s dataskyddsreform.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, 02951 50170, samt specialsakkunniga vid Finlands ständiga representation vid EU Anna-Elina Pohjolainen (civilrätt), tfn +32 2 2878 431 och Lauri Rautio (straffrätt), tfn +32 2 2878 594

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen