Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson: Vahvistusta lapsiin kohdistuvien rikosten sekä lähisuhdeväkivallan vähentämiseen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2022 13.45
Tiedote

Hallitus päätti eilen budjettiriihessä rikosten uhrien oikeuksien tukemisesta. Lisärahoitusta osoitetaan vuodelle 2023 muun muassa lähestymiskiellon tehostamiseen ja lapsiin kohdistuvien rikosten kiireelliseen käsittelyyn.

- Lähestymiskieltoon liittyvä lainsäädäntö uudistetaan uhrien oikeuksien parantamiseksi. Tarkoitus on vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrien turvallisuutta. Tämä on erittäin merkittävä uudistus. Väkivallalle on saatava loppu. Olen myös erittäin tyytyväinen, että hallitus on myöntänyt määrärahat lainsäädäntöön, jolla nopeutetaan lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä. Lapset ovat rikosten uhreina todella haavoittuvassa asemassa, ja on äärimmäisen tärkeää, etteivät rikosprosessit viivästy, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kohdistuvien rikosten vähentämiseen tähtäävät hankkeet ovat osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireelliseen käsittelyyn osoitetaan tuomioistuimille 326 000 euron lisäys ja Syyttäjälaitokselle 238 000 euron lisäys vuodelle 2023.

Lähestymiskieltoa koskeva lainsäädäntö uudistetaan turvaamaan paremmin uhrin oikeudet. Lähestymiskiellon tehostamiseksi osoitetaan tuomioistuinten toimintamenoihin 227 000 euroa, oikeusaputoimistoille 30 000 euroa, Syyttäjälaitokselle 40 000 euroa ja Rikosseuraamuslaitokselle 171 000 euroa. 

Helpotusta ulosottovelallisten asemaan

Hallitus päätti esittää ulosottovelallisten suojaosuuteen väliaikaista korotusta vuodelle 2023. Kyseessä on yksivuotinen kokeilu. Tällä parannetaan ulosottovelallisten selviytymistä vallitsevassa taloustilanteessa, jossa inflaatio on korkea ja kuluttajahinnat nousevat. Tuloista ulosmitattavan määrän pieneneminen helpottaa pienituloisten ulosottovelallisten asemaa, kun velallisten käyttöön jää nykyistä enemmän tuloja.

Budjettiriihen muita tuloksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeusministeriön toimintamenoihin osoitetaan 1 miljoonan euron määrärahalisäys vuodelle 2023 lainvalmistelun laadun ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle osoitetaan oikeusministeriön toimintamenoihin 53 000 euron määrärahalisäys ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintamenoihin 263 000 euron määrärahalisäys yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen toimeenpanoon. Uudistuksen myötä yhdenvertaisuuslain noudattamista työelämässä valvoo työsuojeluviranomaisen lisäksi myös yhdenvertaisuusvaltuutettu, ja yhdenvertaisuussuunnittelu ja edistämistehtävä laajenevat myös varhaiskasvatukseen.

Tietosuojavaltuutetulle vireille tulleiden asioiden määrä on kolminkertaistunut tietosuoja-asetuksen muutoksen jälkeen. Asiamäärien huomattavan kasvun vuoksi tietosuojavaltuutetulle osoitetaan 505 000 euron määrärahalisäys.

Luvut ovat lopullisia vasta valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen. Talousarvioesitys esitellään valtioneuvoston yleisistunnolle 19.9.2022.

Lisätietoja: 
erityisavustaja Anita Westerholm, p. 0295 150 051, [email protected]
osastopäällikkö Tapio Laamanen, p. 0295 150 290, [email protected]
yksikönpäällikkö Niina Puolusmäki, p. 02951 50119, [email protected]

Korjaus 2.9. klo 16.36: tiedotteen muotoilua yhdenvertaisuuslain noudattamisen valvonnasta on täsmennetty.  

Sivun alkuun