Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henrikssonin puhe Kansallinen talousosaaminen -raportin vastaanottamistilaisuudessa Oikeusministeriössä 28.1.2021

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2021 11.30
Puhe

Bästa åhörare, medierepresentanter och kollegor,

Minulla on ilo olla jälleen täällä teidän kanssanne, koska pidän talousosaamisen lisäämistä ja siihen liittyvää työtä hyvin tärkeänä osana ylivelkaantumisen torjunnan kokonaisuutta. Ylivelkaantumista on tärkeä torjua, koska se heijastuu laajalti ihmisten toimintakykyyn ja muodostaa yhden syrjäytymisen riskitekijän.

För ganska exakt ett år sedan (21.1.2020) lanserade jag tillsammans med Finlands Banks direktör Olli Rehn ett projekt, vars mål var att förbättra finländarnas ekonomiska kunnande. Vi hade då glädjen att önska alla ekonomiskt intresserade välkomna med i detta projekt och arbeta fram en nationell strategi för ekonomiskt kunnande.

Kun vuosi sitten käynnistimme tämän hankkeen, elimme vielä niin sanotussa vanhassa normaalissa. Olimme kuitenkin alkaneet kuulla uutisia Kiinassa löydetystä viruksesta. Sen jälkeen koronavirus laajeni nopeasti koko maailmaan ja se on sittemmin vaikuttanut erittäin monen ihmisen ja yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Mennyt vuosi on vaatinut meiltä kaikilta joustavuutta tilanteiden muutosten kohtaamiseen. 

Suomen Pankin valmistelema talousosaamisen strategia koskee nimensä mukaisesti kansalaisten talousosaamisen vahventamista. Vaikka juuri tässä ajassa ylivelkaantumiseen liittyvät kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia, strategia kattaa myös talousosaamisen ”positiiviseen puoleen” eli hyvään taloudenpitoon, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät kysymykset. 

Förutom frågor kring överskuldsättning så behandlar denna strategi också de ”positiva sidorna” av ekonomiskt kunnande, det vill säga bland annat frågor kring sparande och placeringar. 

Kansalaisten ylivelkaantuminen ja sen torjunta ovat monitahoinen kokonaisuus. Hallitusohjelmassa hallitus puuttuu ilmiöön laaja-alaisilla toimenpiteillä, joista monet ovat oikeusministeriön vastuulla. 

Yksi väline kuluttajien ylivelkaantumisen torjunnassa on valmisteilla oleva positiivinen luottorekisteri. Tällä hetkellä luotonantaja ei välttämättä saa tietoa kaikista luotonhakijan veloista. Positiivisen luottotietorekisterin avulla pankki tai muu luotonantaja saa paremman kuvan lainanhakijan tuloista ja veloista. Näin luotonantaja voi nykyistä helpommin ja luotettavammin arvioida lainanhakijan kykyä maksaa luotto takaisin. Rekisterin avulla edistetään myös vastuullisuutta luotonannossa. (Rekisterin pitä¬jäksi esitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä). Mietintö positiivista luottorekisteristeriä koskevasta lainsäädännöstä valmistuu lähiaikoina ja sitä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Rekisterin käyttöönotto on kuitenkin mahdollista vasta keväällä 2024, koska tekninen toteutus vaatii tietyn ajan.  

Tarkastelemme myös maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen pituutta. Maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat hyvin monella tavalla ihmisten arjessa. Lainvalmistelu säilytysaikojen lyhentämiseksi saatavansa suorittaneiden osalta on käynnissä. Tavoite on, että lakiluonnos saadaan lausuntokierrokselle helmi-maaliskuun taitteessa. 

Kolmas tärkeä keino vaikuttaa kuluttajien talouteen ja ennaltaehkäistä velkaantumista on säännellä kuluttajaluottojen ehtoja. Niiden hintasääntelyn tehokkuutta on seurattu ja sitä koskeva selvitys valmistunut. Aloitamme pysyvää sääntelyä kokevien muutosten valmistelun piakkoin.

Hallitus on vahvistanut talous- ja velkaneuvonnan henkilöresursseja ja asiakas voi asioida haluamansa toimiston kanssa. Neuvonta on myös laajentunut palvelemaan yhä enemmän sähköisesti perinteisten yhteydenottotapojen rinnalla. Chat aloitti toimintansa vuosi sitten ja kaikkien toimistojen sähköinen asiointi aukesi eilen.      

Oikeusministeriössä on valmistelu useita väliaikaisia säännöksiä helpottamaan kuluttajien taloustilannetta koronakriisin aikana. Kuluttajasuojalain väliaikainen muutos koskien korkokattoa ja suoramarkkinoinnin kieltoa jatkuu syyskuun loppuun asti. Ulosottolain helpotusten soveltamisen kynnystä on madallettu huhtikuun loppuun ja yrittäjien taloudellista tilannetta autetaan muun muassa pidentämällä velalliselle maksuaikaa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksiannon jälkeen 30 päivään. 

Bästa åhörare, en väldigt viktig del i arbetet mot överskuldsättning är att Finland får en egen strategi för ekonomiskt kunnande. Finlands Bank gjorde en viktig samhällelig insats då de tog på sig ansvaret för att påbörja arbetet med denna strategi. Jag har idag haft glädjen att ta emot detta förslag till en nationell strategi för främjande av ekonomiskt kunnande i Finland. Det här är ett otroligt viktigt arbete som jag värdesätter högt och som vi kommer att jobba vidare med.

Suomen Pankille ja pääjohtaja Olli Rehnille kuuluu suuri kiitos siitä, että te olette ottanut vastuullenne talousosaamisen koordinaatio- ja strategiatyön aloittamisen. Se on merkittävä ja arvostettava teko. Tänään olen vastaanottanut ehdotuksen Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi. Työ on erittäin tärkeä, ja haluan viedä sitä vahvasti eteenpäin.

Tästä syystä tuen ehdotusta perustaa oikeusministeriön hallinnonalalle uusi toiminto, joka ryhtyy koordinoimaan työtä. Koordinointi on tärkeää, jotta esiintuodut kehittämiskohteet saadaan vietyä nopeasti käytäntöön. Tulen myös esittämään kehysneuvotteluissa tämän uuden toiminnon turvaavaa resurssia. 

Hyvät kuulijat, odotan innolla tämän työn etenemistä ja olen varma, että strategiaehdotuksen avulla löydämme keinot, joilla voimme vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuden talousosaamiseen. Arjen talouden pyörittäminen on tarpeeksi haasteellista ilman, että sitä hankaloitetaan osaamisen puutteella. Tähän pyrimme saamaan muutoksen aikaan. Kiitos!


 
 

Sivun alkuun