Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriö ja Rainbow Rights -hanke mukana Helsinki Pride -tapahtumassa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2018 10.22
Uutinen
Kuvaaja: Augustas Didžgalvis

Oikeusministeriö ja Rainbow Rights -hanke osallistuvat Helsinki Pride -viikkoon, joka järjestetään 25.6.-1.7. Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe on oikeusministeriön koordinoima hanke, jonka tavoitteena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Hanke osallistuu moniperusteista syrjintää käsittelevän kansainvälisen seminaarin järjestämiseen yhteistyössä HeSetan, Loisto Setlementin ja Helsingin seurakunnan kanssa. Oikeusministeriö on mukana myös lauantain kulkueessa yhdessä ulkoministeriön, THL:n, tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa.

Rainbow Rights

Rainbow Rights edistää yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa sekä Suomessa että myös muissa EU:n jäsenmaissa, erityisesti Baltian alueella. Oikeusministeriö toteuttaa hanketta yhteistyökumppaneinaan Kuntaliitto, Seta ja Lithuanian Gay League. Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014-2020).

Rainbow Rights -hanke pyrkii vahvistamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnallista asemaa monella eri tapaa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea Baltian alueen hlbti-ihmisten yhdenvertaisuuteen liittyvää työtä. Hlbti (englanniksi lgbti) on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käytettävä lyhenne, joka tulee sanoista homot, lesbot, biseksuaalit, trans- ja intersukupuoliset.

- Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnallinen asema vaihtelee EU-jäsenmaissa. Hanke osallistui Baltic Pride -kulkueeseen Latviassa pari viikkoa sitten ja tapasi myös paikallisia viranomaisia. Syrjimättömyyttä edistävälle työlle on tilausta etenkin Baltian alueella, jossa hlbti-ihmisten yhteiskunnallinen asema on Euroopan heikoimpia, sanoo hankepäällikkö Krista Nuutinen.

Suomessa Rainbow Rights on pyrkinyt parantamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta esimerkiksi kunnissa. Kuntaliiton hankeosuudessa on kehitetty yhdenvertaisuussuunnittelun toteutusta viidessä pilottikunnassa, joita ovat olleet Utsjoki, Kuopio, Oulu, Vaasa ja Tampere. Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden valtavirtaistaminen. Yhdenvertaisuussuunnittelulla tarkoitetaan sitä, että organisaatiot pyrkivät tavoitteellisesti huomioimaan yhdenvertaisuuden kaikessa toiminnassaan. Tämä merkitsee erityisesti mahdollisen syrjinnän tunnistamista ja ehkäisemistä.

Oulu, Vaasa ja Tampere ovat olleet pilottikuntia myös Setan Rainbow Rights -toimissa, Turun ja Kouvolan lisäksi. Näissä pilottikunnissa Seta on kouluttanut erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Lisäksi Seta toteuttaa paikallisia tiedotuskampanjoita Pride-tapahtumien yhteydessä.

Moniperusteinen syrjintä

Yksi Rainbow Rights -hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on tiedon lisääminen moniperusteisesta syrjinnästä. Hankkeessa on käynnissä tutkimus, joka kartoittaa vammaisten, etniseen vähemmistöön tai uskonnolliseen ryhmään kuuluvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien kokemaa syrjintää. Moniperusteinen syrjintä tarkoittaa syrjityksi tulemista usean eri syrjintäperusteen takia. Tutkimustulosten avulla kehitetään uusia keinoja syrjinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta edistävät tahot ovat voineet hyödyntää niitä omassa toiminnassaan. Tutkimuksen tulokset ovat saatavilla julkaisuna ensi syksynä.

Hanke on osaltaan käynnistänyt vuoropuhelua moniperusteisuudesta yhtenä yhdenvertaisuustyön näkökulmana. Eri hlbti-ryhmiä, vammaisia, maahanmuuttajia sekä uskonto- ja kieliryhmiä edustavien järjestöjen kesken pohditaan keinoja edistää myös niin sanottujen vähemmistöjen vähemmistöjen tilannetta sekä omassa viiteryhmässään että laajemmin yhteiskunnassa.

- Järjestöt ovat yhteiskunnallisesti tärkeässä roolissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja muiden marginaalissa olevien ryhmien yhdenvertaisuuden edistämisessä. Vähemmistöjen vähemmistöt jäävät kuitenkin usein katvealueeseen, sillä moniperusteista syrjintää ei osata vielä tunnistaa kovin hyvin. Järjestöjen tuominen yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan on keino lisätä tietoa hlbti-ihmisiin kohdistuvan syrjinnän moniperusteisuudesta, projektiasiantuntija Michaela Moua sanoo.

Rainbow Rights -hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

Lisätietoa Rainbow Rights -hankkeesta

Lisätietoja:

hankepäällikkö Krista Nuutinen, puh. 0295 150 084, [email protected]

projektiasiantuntija Michaela Moua, puh. 0295 150 229, [email protected]

Sivun alkuun