Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2017

Oikeusministeriö
12.8.2016 12.05
Tiedote
Oikeusministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 932 miljoonaa euroa määrärahoja vuodelle 2017. Määrärahataso on samansuuruinen kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon.

Koska oikeusministeriön ehdotus on valmisteltu jo toukokuussa, siinä ei ole voitu ottaa huomioon kilpailukykysopimuksen määrärahatarvetta pienentävää vaikutusta ( -18 miljoonaa euroa), joka kohdistuu henkilöstömenoihin.

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen vuosille 2013 - 2025 laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta.

Käräjäoikeuksien määrää on tarkoitus vähentää muodostamalla 20 suurempaa yksikköä nykyisten 27:n sijaan. Tavoitteena on luoda edellytykset lainsäädännön laadun parantamiselle ja hyödyntää tuomarien osaamista aiempaa monipuolisemmin sekä parantaa tuomioistuinten toiminnan tehokkuutta. Pidentyvien etäisyyksien haittoja vähennetään lisäämällä sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja paikasta riippumattomia työskentelytapoja.

Riidattomat velkomusasiat ja eräät muut siviilioikeudelliset asiat on tarkoitus keskittää muutamaan käräjäoikeuteen.

Ulosottotoimen rakenneuudistuksessa tavoitteena on tietojärjestelmien, työnkulkujen ja organisaation kehittäminen. Hankkeen on määrä valmistua vuoteen 2018 mennessä.

Oikeusministeriön hallinnonalalla on käynnissä viisi laajaa toimintojen uudistamishanketta ict:n avulla. Tarkoitus on tehostaa tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen, ulosottolaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa. Tietojärjestelmien kehittämiseen ehdotetaan 17 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Lisäksi ehdotetaan 3 miljoonaa euroa yleisten tuomioistuinten istuntosalien varustamiseen aineistojen sähköisen käsittelyn edellyttämällä laitteistolla.

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja perheenyhdistämistä koskeviin asioihin hallintotuomioistuimissa ja oikeusavussa ehdotetaan 20 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että turvapaikka-asioiden keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeuksissa on alle 6 kuukautta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyaikatavoite valitusluvan saavien ulkomaalaisasioiden osalta on enintään 10 kuukautta.

Oikeudellista neuvontaa kehitetään asiakaslähtöisemmäksi ja oikeusavun sekä edunvalvonnan etäpalvelua laajennetaan.

Vuonna 2017 toimitetaan kuntavaalit. Lisäksi valmistellaan vuoden 2018 presidentinvaalia ja sen yhteydessä toimitettaviksi tarkoitettuja maakuntavaaleja.

Rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut järjestetään uhridirektiivin edellyttämällä tavalla. Tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta lisätään rikoksentekijöiltä perittävällä 40 ? 80 euron maksulla. Rahaa osoitetaan mm. Rikosuhripäivystykselle sekä lähisuhdeväkivallan uhrien tukipuhelintoimintaan.

Valtiolle rikoshyötynä menetetyksi tuomittuja varoja vastaaviin korvauksiin ehdotetaan 8 miljoonan euron määrärahaa. Tämän verran arvioidaan valtion korvattavaksi tulevan vuonna 2017 ns. WinCapita -jutun asianomistajien vaatimia vahingonkorvauksia.

Syyttäjälaitoksen organisointia yhdeksi virastoksi valmistellaan siten, että uusi organisaatio voi aloittaa vuoden 2018 alusta.

Vankilahankkeita käynnistetään

Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa kehitetään nykyisessä vankilaverkostossa. Toimintakyvyn turvaamiseksi Rikosseuraamuslaitokselle ehdotetaan 3,7 miljoonan euron lisäystä määrärahoihin.

Vankilahankkeista käynnistetään vuoden 2017 aikana Hämeenlinnan naisvankilan uudisrakennus, Keravan vankilan muutostyöt sekä Jyväskylän uudisrakennus, johon sijoitetaan avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto.

Lisätietoja:
talousjohtaja Tapio Laamanen, puh. 02951 50290,
ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138 (tuomioistuimet),
ylijohtaja Arto Kujala, puh. 02951 50408 (rangaistusten täytäntöönpano ja syyttäjät),
sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun