Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2018

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.8.2017 12.00
Tiedote

Oikeusministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 917 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2018. Määrärahataso on noin 22 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna, kun ei oteta huomioon vuosittain vaihtelevia vaalimenoja.

Vähennys johtuu muun muassa sovituista säästöistä ja it-hankkeiden lisärahoituksen vähenemisestä. Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta. Oikeusministeriön hallinnonalalla on pyritty tiukkaan taloudenpitoon ja ennakoimaan tulevia muutoksia. Siksi oikeusministeriön ehdotukset kehyksen ylittävistä lisämäärärahoista ovat hyvin maltillisia.

Määrärahoista tuomioistuinten ja oikeusavun osuus on 44 %, rangaistusten täytäntöönpanon 23 % ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan 11 %, syyttäjien 5 % ja muiden menojen 17 %.

Rikosseuraamuslaitokselle lisärahoitusta ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn vankiloissa

Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon esitetään kehyspäätöksen mukaisesti 5,1 miljoonan euron tasomuutosta kuluvaan vuoteen verrattuna.

Oikeusministeriö esittää lisärahoitusta Rikosseuraamuslaitokselle väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn vankiloissa. Vantaan vankilassa on ollut käynnissä pilottiprojekti väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.  Oikeusministeriö esittää 378 000 euron lisämäärärahaa Rikosseuraamuslaitokselle vankilaradikalisoitumisen ehkäisytoiminnan vakiinnuttamiseksi ja laajentamiseksi.

Lisäksi oikeusministeriö esittää lisämäärärahaa lainvalmistelun resurssien lisäämiseksi, tietosuojavaltuutetun toimistolle sekä Oikeusrekisterikeskuksen ja saamelaiskäräjien toiminnan turvaamiseksi.

Useita rakenneuudistuksia käynnissä

Käräjäoikeuksien määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 27 käräjäoikeudesta 20 käräjäoikeuteen. Uudistus tulisi voimaan viimeistään vuoden 2019 alusta. Uudistuksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja hyödyntää tuomareiden osaamista aiempaa monipuolisemmin.

Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi vuoden 2018 aikana. Ulosottotoimen rakenneuudistusta jatketaan. Tarkoituksena on organisoida ulosottolaitos yhdeksi virastoksi vuoden 2019 alusta.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoihin

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät siirtyvät aluehallintovirastoilta ja kunnilta valtion vastuulle vuonna 2019. Oikeusaputoimistot tuottaisivat jatkossa talous- ja velkaneuvontapalvelut. Oikeusministeriö vastaisi yleisestä johtamisesta ja ohjauksesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2017.

Digitalisointihankkeilla haetaan tehokkuutta

Oikeusministeriön hallinnonalalla on käynnissä kuusi isoa it-hanketta, joilla pyritään tehostamaan toimintaa niin tuomioistuimissa, syyttäjälaitoksessa, ulosotossa kuin Rikosseuraamuslaitoksella. Tietojärjestelmien kehittäminen liittyy olennaisesti myös käynnissä oleviin rakenneuudistuksiin. Kyseessä on toimintatapojen muutos.

Lisätietoja:

talousjohtaja Tapio Laamanen, puh. 02951 50290

osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138 (tuomioistuimet)

apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, puh. 02951 50580 (Rikosseuraamuslaitos ja syyttäjät)

tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, puh. 02951 50315 (it-hankkeet)

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan määrärahoiksi vuonna 2018 (pdf)

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseksi

Sivun alkuun