Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2023

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.8.2022 10.38
Tiedote

Oikeusministeriön hallinnonalalle esitetään vuodelle 2023 määrärahoja kaikkiaan 1,09 miljardia euroa, mikä on noin 51 miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa ja noin 42 miljoonaa euroa enemmän, kun vaalimenoja ei oteta huomioon. Lisäys johtuu muun muassa panostuksista oikeudenhoidon turvaamiseen sekä virkaehtosopimuksen mukaisista palkkausten tarkistuksista.

Oikeusministeriön toimintamenoihin esitetään 1 miljoonan euron määrärahalisäystä lainvalmistelun laadun turvaamiseksi. Lisäresurssien avulla oikeusministeriö voisi nykyistä paremmin huolehtia yhteiskunnan peruslainsäädännön ylläpidosta ja seurannasta sekä tukea vahvemmin muiden ministeriöiden lainsäädäntötyötä. Pysyviä resursseja tarvitaan muun muassa turvaamaan Ahvenanmaa-asioiden, tietosuojan, vaalien ja korruptiontorjunnan täysipainoinen hoito. Panostus tiedolla johtamiseen ja tutkimustoimintaan parantaisi hallitusten esitysten vaikutusarviointien laatua.

Lähestymiskieltoa tehostetaan, ilmoittajansuoja paremmaksi


Hallitusohjelman mukaisesti lähestymiskieltoa koskeva lainsäädäntö uudistetaan, jotta uhrin oikeudet voidaan turvata nykyistä paremmin. Lähestymiskiellon tehostamiseksi esitetään tuomioistuimille 227 000 euroa, oikeusaputoimistoille 30 000 euroa, Syyttäjälaitokselle 40 000 euroa ja Rikosseuraamuslaitokselle 171 000 euroa.

Oikeusministeriö valmistelee hallituksen esitystä ilmoittajansuojelulaista eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Tällä tarjotaan suojaa henkilölle, joka ilmoittaa työssään havaitsemastaan tai epäilemästään lainsäädännön rikkomisesta. Oikeusministeriön hallinnonalalle lain toimeenpano tuo määrärahatarpeita tietosuojavaltuutetulle ja tuomioistuimille yhteensä 155 000 euroa. Toimeenpanosta arvioidaan tulevan kustannuksia myös oikeuskanslerin virastolle ja muille hallinnonaloille.

Ulosottolaitokselle esitetään 3 miljoonan euron määrärahalisäystä vuodelle 2023. Määrärahalla rahoitetaan toimia, joilla hillitään velallisten jatkuvaa velkaantumista ja turvataan velkojien oikeusturvaa.

Rikosseuraamuslaitokselle esitetään 3 miljoonan euron lisämäärärahaa, jolla voidaan järjestää lyhytaikaisvangeille ulkopuolista päihdekuntoutusta. Tupakoinnin kieltoon vankiloiden sisätiloissa esitetään 2,65 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Oikeusministeriö esittää 530 000 euroa videotallennusjärjestelmään, jolla tehdään kuva- ja äänitallenne käräjäoikeudessa vastaanotettavasta suullisesta todistelusta. Uudistuksen tavoitteena on lisätä oikeudenkäynnin varmuutta ja ihmisten oikeusturvaa.


​​​​Vahvistusta saamelaisten kulttuuri-itsehallintoon

Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen ehdotetaan 180 000 euron lisäystä saamelaiskäräjien resurssien vahvistamiseksi sekä 300 000 euron lisäystä saamen kielilain mukaisiin avustuksiin Lapin hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi.

Hallitusohjelman mukaisesti työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi jatketaan. Tarkoituksena on parantaa saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon sekä saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Saamelaiskäräjien avustuksiin esitetään lain uudistuksen myötä 520 000 euron lisäystä vuodelle 2023 ja pysyvästi 700 000 euroa vuodesta 2024 lukien. Oikeusministeriö esittää myös 615 000 euron lisäystä saamelaiskäräjävaaleihin, joiden pysyvä lisämäärärahatarve on 70 000 euroa vuodessa.

Panostusta tietosuojaan ja lasten oikeuksiin


Asiamäärien huomattavan kasvun vuoksi tietosuojavaltuutetulle esitetään 505 000 euron määrärahalisäystä. Lapsiasiavaltuutetulle esitetään 75 000 euroa lisärahoitusta, jolla lasten oikeuksia voidaan turvata muuttuneessa toimintaympäristössä. Kuluttajariitalautakunnan toimintamenoihin esitetään 260 000 euron lisärahoitusta, jotta kasvaneet asiamäärät eivät pidentäisi käsittelyaikoja.

Oikeudenhoidon resurssitarve täsmentyy selonteon myötä

Oikeusministeriön talousarvioehdotus sisältää 12 miljoonan euron lisäyksen, joka suunnattaisiin oikeudenhoidon kasvaneisiin ICT-kustannuksiin ja toimitilamenoihin. Oikeudenhoito tarvitsee riittävät voimavarat, joiden arvioinnissa otetaan huomioon palvelun laadusta huolehtiminen, toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Oikeusministeriö valmistelee selontekoa oikeudenhoidon nykytilasta ja kehityssuunnista. Oikeudenhoidon rahoitustarve täsmentyy selonteon valmistuessa syksyllä 2022, ja määrärahoista päätetään kehys- ja budjettimenettelyissä.   

Oikeusministeriön ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi (pdf)
​​​​​​​
Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseksi 
​​​​​​​
Lisätietoja:
erityisavustaja Silja Borgarsdottir Sandelin, p. 0295 150 116, [email protected]
osastopäällikkö Tapio Laamanen, p. 0295 150 290, [email protected]
yksikönpäällikkö Niina Puolusmäki, p. 0295 150 119, [email protected]

 

Sivun alkuun