Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Dataskyddsrelaterade ändringar i lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriet
6.2.2020 13.28
Pressmeddelande

I lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde föreslås vissa ändringar som har att göra med den nya dataskyddslagstiftningen. Arbetet är en fortsättning på den reform som genomfördes 2018, där det stiftades en dataskyddslag och dataskyddslag avseende brottmål. Dessa tillämpas utöver EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Syftet med regeringens proposition är att göra de särskilda bestämmelserna om behandlingen av personuppgifter enhetligare och klargöra deras förhållande till de tillämpliga allmänna lagarna. Ändringar föreslås i sammanlagt 21 lagar.

Särskild uppmärksamhet fästs vid bestämmelserna om personuppgiftsansvariga och behandlingen av känsliga personuppgifter. Tydligare och mer klart avgränsade bestämmelser är av betydelse också med tanke på rättsskyddet för dem som tillämpar lagen och tillgodoseendet av de registrerades rättigheter.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information: Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Sivun alkuun