Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tietosuojasta johtuvia muutoksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2020 13.28
Tiedote

Oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön ehdotetaan tietosuojalainsäädännöstä johtuvia muutoksia. Työ on jatkoa vuonna 2018 toteutetulle uudistukselle, jossa säädettiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen lisäksi sovellettavat tietosuojalaki ja rikosasioiden tietosuojalaki.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä erityissäännöksiä ja selkiyttää niiden suhdetta sovellettaviin yleislakeihin. Muutoksia ehdotetaan nyt yhteensä 21 lakiin.

Erityistä huomiota kiinnitetään rekisterinpitäjiä koskevaan sääntelyyn ja arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn. Selkeämmällä ja tarkkarajaisemmalla sääntelyllä on myös merkitystä lain soveltajien oikeusturvan ja rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen kannalta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, puh. 0295 150 071, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset
 

Sivun alkuun