Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeusministeriön organisaatio uudistuu toukokuun alussa

Oikeusministeriö
21.3.2019 13.45
Tiedote

Oikeusministeriön organisaatio uudistuu toukokuussa. Organisaatio muodostuu jatkossa esikunnasta ja neljästä osastosta, jotka ovat demokratia- ja julkisoikeusosasto, hallinto- ja ohjausosasto, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto sekä yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto.

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön organisaatiosta on hyväksytty valtioneuvostossa helmikuussa. Tämän jälkeen osastopäälliköiden virat olivat julkisessa haussa. Toimitusministeristö ei kuitenkaan voi nimittää osastopäälliköitä virkoihinsa, koska kyseessä ovat ylimmän johdon virat. Tästä syystä oikeusministeriö on nyt nimittänyt osastopäälliköt määräaikaisina ajalle 1.5.-31.12.2019. Nimitykset viedään valtioneuvoston istuntoon, kun uusi hallitus on aloittanut. Menettelylle on oikeuskanslerin hyväksyntä.

Demokratia- ja julkisoikeusosasto vastaa demokratia-, kieli-, ja perusoikeusasioista sekä julkisoikeus- ja yleisen EU-oikeuden asioista. Osastopäälliköksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää. Hän siirtyy tehtävään oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtajan virasta.

Hallinto- ja ohjausosasto vastaa talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja hallintoasioista. Osastopäälliköksi on nimitetty valtiotieteen maisteri Tapio Laamanen. Hän siirtyy tehtävään oikeusministeriön talousjohtajan virasta.

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto vastaa rikos-, ja prosessioikeudesta, kriminaalipolitiikasta ja rikoksentorjunnasta sekä syyttäjä- ja rikosseuraamusasioista. Osastopäälliköksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Arto Kujala. Hän siirtyy tehtävään oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikön virasta.

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto vastaa yksityisoikeutta, oikeusapua, ulosottoa, talous- ja velkaneuvontaa, edunvalvontaa sekä tuomioistuimia koskevista asioista. Osastopäälliköksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Antti Leinonen. Hän siirtyy tehtävään oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön virasta.

Esikunnan vastuulla ovat viestintä, lainsäädännön laatu ja laintarkastus, EU- ja yleisten kansainvälisten asioiden koordinaatio sekä johdon tuki. Valtioneuvosto nimitti tänään oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan ja lainsäädäntöjohtajan tehtävään oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Susanna Siitosen. Hän siirtyy tehtävään valtioneuvoston kanslian hankepäällikön tehtävästä. Lainsäädäntöjohtajan tehtävä on uusi ja lainsäädäntöjohtajan vastuulla on lainsäädännön laadun kehittäminen niin oikeusministeriössä kuin valtioneuvostotasolla.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä oikeushallinto-osaston pitkäaikainen osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, siirtyy ministeriön esikuntaan. Hän toimii ministeriön kehittämisjohtajana ja vastaa mm. tuomioistuinviraston perustamishankkeen loppuun saattamisesta sekä uuden viraston käynnistämisen tukemisesta.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Pekka Timonen, puh. 09 1606 7502, sähköposti [email protected]

Sivun alkuun