Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet får ny organisation i början av maj

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2019 13.45
Pressmeddelande

Justitieministeriets organisation förnyas i maj. Organisationen består i fortsättningen av en stab och fyra avdelningar. Vid ministeriet kommer att finnas en avdelning för demokrati och offentlig rätt, en förvaltnings- och styrningsavdelning, en avdelning för kriminalpolitik och straffrätt och en avdelning för privaträtt och rättsvård.

Statsrådets förordning om justitieministeriets organisation godkändes i statsrådet i februari. Efter det utlystes avdelningschefstjänsterna offentligt. Expeditionsministären kan dock inte utnämna avdelningscheferna, eftersom det är fråga om tjänster inom den högsta ledningen. Därför har justitieministeriet nu utnämnt avdelningscheferna för viss tid för tiden 1.5–31.12.2019. Utnämningarna förs till statsrådets sammanträde när den nya regeringen har inlett sitt arbete. Justitiekanslern har godkänt detta förfarande.

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt svarar för frågor som gäller demokrati, språk och grundläggande rättigheter samt ärenden som gäller offentlig rätt och allmän EU-rätt. Till avdelningschef har utnämnts juris kandidat Johanna Suurpää. Hon övergår till uppgiften från sin tidigare tjänst som direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet.

Förvaltnings- och styrningsavdelningen svarar för frågor som omfattas av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen samt för förvaltningsärenden. Till avdelningschef har utnämnts politices magister Tapio Laamanen. Han har tidigare skött tjänsten som justitieministeriets ekonomidirektör.

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt svarar för ärenden som gäller straff- och processrätt, kriminalpolitik, brottsbekämpning, åklagarverksamheten och brottspåföljder. Till avdelningschef har utnämnts ekonomie magister Arto Kujala.  Han övergår till uppgiften från sin tidigare tjänst som avdelningschef för justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning.

Avdelningen för privaträtt och rättsvård svarar för ärenden som gäller privaträtt, rättshjälp, utsökning, ekonomi- och skuldrådgivning, intressebevakning och domstolarna. Till avdelningschef har utnämnts juris kandidat, vicehäradshövding Antti Leinonen. Han har tidigare skött tjänsten som avdelningschef för justitieministeriets lagberedningsavdelning. 

Staben svarar för ministeriets kommunikation, lagstiftningens kvalitet och laggranskning, samordningen av EU-ärenden och allmänna internationella frågor samt stödet för ledningen. Statsrådet har i dag utnämnt juris kandidat, vicehäradshövding Susanna Siitonen till tjänsten som justitieministeriets lagstiftningsråd som ska sköta uppgiften som lagstiftningsdirektör. Hon övergår till tjänsten från uppgiften som projektchef vid statsrådets kansli.  Uppgiften som lagstiftningsdirektör är ny och till uppgiften hör att svara för utvecklingen av lagstiftningens kvalitet såväl vid justitieministeriet som på statsrådsnivå.   

I samband med organisationsreformen övergår justitieförvaltningsavdelningens långvariga avdelningschef, överdirektör Kari Kiesiläinen, till att arbeta vid ministeriets stab. Han ska sköta uppgiften som ministeriets utvecklingsdirektör och svara bland annat för att slutföra projektet för inrättande av ett domstolsverk och stödja inledandet av verkets verksamhet.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen