Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus korostaa toimivan oikeusvaltion ja vakaan demokratian vahvistamista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2018 9.25
Tiedote

Tänään julkistetussa tulevaisuuskatsauksessa oikeusministeriö korostaa, että toimiva oikeusvaltio ja vakaa demokratia ovat Suomen vahvuuksia, joiden pohjalle hyvinvointi ja kilpailukyky rakentuvat.

Virkatyönä valmistellun katsauksen mukaan oikeudellista toimintaympäristöä muokkaavat lähivuosin erityisesti kansainvälistyminen, EU:n oikeudellinen kehitys ja teknologian nopea muutos. Lainsäädännön on varmistettava suomalaisille yrityksille joustava ja kilpailukykyinen toimintaympäristö.

- Oikeusvaltion keskeinen tehtävä on huolehtia oikeusturvan toteutumisesta. Tämä onnistuu huolehtimalla riittävistä voimaavaroista oikeudenhoidossa, uudistamalla rakenteita ja parantamalla palveluiden laatua. Oikeudenhoidossa on turvattava vähintään nykyiset voimavarat, jotta voimme säilyttää oikeusturvan korkealla tasolla, toteaa kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Oikeusministeriö nostaa katsauksessa esiin myös, että vaativien rikosasioiden määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen. - Tämä edellyttää, että rikosprosessin sujuvuudesta huolehditaan erityisen tarkasti. Syyttäjälaitoksen, oikeusavun, tuomioistuinlaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen osaamista ja valmiuksia uudenlaisissa rikollisuuden muodoissa tulee kehittää, kansliapäällikkö Timonen sanoo. Samanaikaisesti tulee ehkäistä rikollisuutta tukemalla paikallista turvallisuustyötä ja kehittämällä seuraamusjärjestelmää.

Vakaan demokratian vahvistamiseksi tulee parantaa erityisesti niiden ryhmien osallistumismahdollisuuksia, joiden osallistuminen on vähäistä. Oikeusministeriö haluaa lisätä ja varmistaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tukea järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden toimintaedellytyksiä. - Esimerkiksi järjestöihin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa tulisi keventää ja digitalisoida kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyviä haku- ja lupamenettelyjä, kansliapäällikkö Timonen painottaa.

Katsauksessa tuodaan esiin tarve tukea eri väestöryhmien välisiä suhteita. Onnistunut väestösuhdepolitiikka edistää suvaitsevaa ja ihmisarvoa kunnioittavaa keskustelukulttuuria, torjuu vihapuhetta ja syrjintää sekä tukee osallisuuden kokemusten ja turvallisuuden tunteen syntymistä. Oikeusministeriö ehdottaa, että maahanmuuttajajärjestöjen mahdollisuuksia toimia edunvalvojina ja kumppaneina viranomaisyhtistyössä tulisi parantaa.

Katsauksessa korostetaan, että yhteiskunnan peruslainsäädännön ajantasaisuudesta on huolehdittava. Lainsäädännön tulee myös tukea yhteiskunnan mahdollisuuksia hyödyntää uutta teknologiaa. Kansainvälinen yhteistyö nousee keskeiseen asemaan toimivien lainsäädäntö- ja toimenpideratkaisujen kehittämisessä. - Digitalisaation ja esimerkiksi tekoälyn käyttöönoton tulee olla vastuullista, korostaa kansliapäällikkö Timonen.

Katsauksessa kiinnitetään huomiota myös lainsäädännön laadun varmistamiseen.

Tulevaisuuskatsauksissa ministeriöt kuvaavat Suomen keskeisimpiä kysymyksiä tulevina vuosina. Katsausten tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulevien vaalien sekä hallitusneuvottelujen pohjaksi tietoa keskeisistä poliittista päätöksentekoa edellyttävistä ja muista yhteiskunnan tilaa koskevista kysymyksistä.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Pekka Timonen, puh. 09 1606 7502

johtava asiantuntija Venla Salmi, puh. 0295 150 064

Toimiva oikeusvaltio ja vakaa demokratia. Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus.

Kaikkien ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset

Sivun alkuun