Hyppää sisältöön
Media

Oikeusprosessien keventämistä koskevat lainmuutokset voimaan vuoden 2019 alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2018 10.40
Uutinen

Oikeudenkäyntimenettelyjä yleisissä tuomioistuimissa kevennetään. Vuoden 2019 alusta alkaen tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä. Videoyhteyden käyttöä lisätään, mikä tehostaa tuomioistuinten työtä sekä vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia.

Rikosasia voidaan käräjäoikeudessa ensi vuoden alusta alkaen käsitellä yhden tuomarin istunnossa, jos syytteessä tarkoitetusta teosta voidaan tuomita enintään neljä vuotta vankeutta. Nykyisin yhden tuomarin kokoonpanossa voidaan käsitellä enintään kahden vuoden vankeudella rangaistavat rikokset.

Uudeksi vaihtoehdoksi käräjäoikeuteen tulee kahden tuomarin kokoonpano. Yhden tuomarin kokoonpanoa voidaan sekä rikos- että riita-asiassa vahventaa yhdellä lainoppineella jäsenellä, jos se asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on perusteltua.

Myös korkeimman oikeuden päätösvaltaista kokoonpanoa kevennetään eräissä asiaryhmissä.

Videoyhteys käyttöön nykyistä laajemmin

Vaikeasti tavoitettavien henkilöiden haastamisen helpottamiseksi syyttäjä voi määrätä epäillyn pysymään esitutkinnan päätyttyä poliisin tiloissa haasteen tiedoksiantamista varten enintään kuuden tunnin ajan.

Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennetään. Rikosasian vastaajan on jatkossakin oltava läsnä pääkäsittelyssä, jos tuomioistuin pitää tätä asian selvittämiseksi tarpeellisena. Muun kuin alaikäisen vastaajan tuomitseminen vankeusrangaistukseen ei kuitenkaan enää edellytä, että vastaajaa on kuultu pääkäsittelyssä henkilökohtaisesti. Riittävää on, että vastaajaa edustaa pääkäsittelyssä asiamies, jollei tuomioistuin pidä vastaajan läsnäoloa tarpeellisena. Vastaajan on pääsääntöisesti oltava henkilökohtaisesti läsnä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, jos häntä syytetään rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta.

Myös vangitun vastaajan läsnäolovelvollisuutta pääkäsittelyssä lievennetään. Tuomioistuin voi päättää, että vangitun vastaajan ei tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä koko pääkäsittelyn ajan.

Videoyhteyden käyttöä oikeudenkäynnissä laajennetaan. Rikosasian vastaajan on mahdollista osallistua suulliseen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä myös muutoin kuin todistelutarkoituksessa kuultuna. Osallistuminen suulliseen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä korvaa henkilökohtaisen läsnäolon. Myös syyttäjän, riita-asian asianosaisen sekä asianosaisen oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen on mahdollista osallistua suulliseen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä.

Sakon täytäntöönpanosta annettu laki muuttuu siten, että sakon maksamiseen voi vuoden 2019 alusta alkaen saada maksuaikaa vielä muuntorangaistuksen tuomitsemisen jälkeen. Samalla mahdollisuudesta saada maksuaikaa muuntorangaistusasian tuomioistuinkäsittelyn aikana luovutaan. Myös muuntorangaistusasian käsittelyssä voidaan käyttää videoyhteyttä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, 02951 50438, [email protected], ja lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen (sakon muuntorangaistus), 02951 50520, [email protected]

Sivun alkuun