Hyppää sisältöön
Media

Perustuslain muutokset tulevat voimaan maaliskuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2012 9.00
Tiedote -

Perustuslain uudet säännökset tulevat voimaan torstaina 1. maaliskuuta 2012. Keskeiset muutokset liittyvät tasavallan presidentin ja valtioneuvoston eli hallituksen toimivaltuuksien selkeyttämiseen. Kansalaisten käyttöön tulee uusi valtiollisen tason vaikuttamiskeino, kansalaisaloite. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi.

Uutta on, että perustuslaissa on nimenomainen maininta Suomen jäsenyydestä EU:ssa. Perustuslakiin on nyt kirjattu myös Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien muiden EU:n kansalaisten äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa.

Perustuslakiin on lisätty säännös pääministerin tehtävästä edustaa Suomea valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin toiminnassa. Presidentti säilyttää kuitenkin asemansa merkittävänä valtioelimenä ja valtionpäänä. Ulkopolitiikan johtamista koskevaa perustuslain säännöstä ei ole muutettu: Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Jos päätöksenteossa on erimielisyys presidentin ja valtioneuvoston välillä, asia päätetään eduskunnan hyväksymän kannan mukaisesti. Suomen osallistumisesta kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan päättää kuitenkin tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen pohjalta ja eduskunnan kuulemisen jälkeen.

Valtioneuvosto antaa hallituksen esitykset eduskunnalle maaliskuun alusta alkaen. Valtioneuvosto päättää myös esitysten täydentämisestä ja peruuttamisesta samoin kuin hallituksen kertomusten antamisesta eduskunnalle. Lakien vahvistaminen säilyy vastaisuudessakin presidentin tehtävänä.

Perustuslaissa presidentille aiemmin säädetty ministeriön kansliapäällikön nimitysvalta on poistettu. Kansliapäälliköt nimittää jatkossa valtioneuvosto. Puolustusvoimien ylipäällikkyyttä koskevia perustuslain säännöksiä ei ole muutettu, mutta ylipäällikkyyden luovuttamisen edellytyksiä on täsmennetty niin, että luovuttaminen on mahdollista vain poikkeusoloissa.

Perustuslaki säätää mahdollisuudesta poiketa perusoikeuksista poikkeusoloissa. Säännöstä siitä, mitä poikkeusoloilla tarkoitetaan, on selvennetty. Poikkeusolojen määritelmä kattaa nyt aseellisen hyökkäyksen lisäksi myös muut kansakuntaa vakavasti uhkaavat poikkeusolot, kuten esimerkiksi erittäin vakavat luonnonmullistukset, pandemiat ja suuronnettomuudet. Uusi määritelmä vastaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten yleistä hätätilaa koskevia määräyksiä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 09 1606 7690

Suomen perustuslaki

- ruotsiksi

- käännökset englanniksi

ja venäjäksi

Tietoa uudesta kansalaisaloitejärjestelmästä

Tietoa maaliskuun alusta voimaan tulevasta uudesta valmiuslaista

Perustuslaista kertova verkkoesite
on päivitetty, ja se löytyy suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi, selkosuomeksi, selkoruotsiksi, venäjäksi sekä kaikilla saamen kielillä.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun