Hyppää sisältöön
Media

Pitkäkestoisesta ulosotosta annetaan huhtikuusta lähtien tieto luottotietorekisteriin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2012 22.00
Tiedote -

Oikeusministeriö ja Valtakunnanvoudinvirasto muistuttavat, että pitkäkestoinen ulosotto aiheuttaa huhtikuusta lähtien maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin. Jatkossa ulosotosta menee tieto luottotietoyhtiöille, kun velallisen palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon ulosmittaus tai sen sijaan tehty maksusuunnitelma on ollut voimassa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuukauden ajan.

Maksuhäiriömerkintää ei tehdä, jos ulosotto on ollut vireillä pitkään muusta kuin edellä mainituista syistä. Esimerkiksi irtaimen omaisuuden ulosmittauksen loppuun saattaminen saattaa kestää kauan muun muassa siksi, että ulosotto on tuomioistuimen päätöksellä määrätty keskeytettäväksi.

Merkintöjä tulossa noin 40 000 velalliselle

Ulosoton pitkäkestoisuudesta johtuen tietoja luovutetaan tämänhetkisen arvion mukaan huhtikuussa noin 40.000 velallisesta. Heistä noin 9.000:lla ei ole aikaisempaa ulosottoon liittyvää maksuhäiriömerkintää.

Tietojen luovuttaminen koskee enimmäkseen yksityishenkilöitä, jotka ovat olleet pitkäkestoisessa ulosotossa. Yrityksillä ja yhteisöillä maksuhäiriömerkintä edellyttää pitkään jatkunutta elinkeinotulon ulosmittausta tai sen sijaan tehtyä maksusuunnitelmaa.

Ulosottolaitos luovuttaa jo nykyisin luottotietoyhtiöille tietoja ulosotossa varattomaksi todetuista velallisista. Tähän asti toistuvaistulon ulosmittaus on saattanut jatkua useita vuosia siten, että luottotietorekisterissä ei ole ollut merkintää.

Tieto annetaan myös pitkään perityistä elatusavuista

Elatusavun perinnässä velallinen on voinut tähän asti suorittaa ulosoton kautta elatusapua sitä mukaa, kun maksettavaa on erääntynyt, eikä velallisella ole ollut erääntynyttä velkaa ulosotossa. Vaikka tämän maksukäytännön taustalla on saattanut olla jokin muu syy kuin alentunut maksukyky, annetaan huhtikuusta alkaen myös ulosoton kautta pitkään perityistä elatusavuista tieto luottotietoyhtiöille.

Elatusavun saa pois ulosotosta ja rekisterimerkinnältä voi välttyä, mikäli velallinen ennen huhtikuuta maksaa erääntyvät elatusavut sekä etukäteen seuraavan kuukauden elatusavun ja tekee uskottavaksi, että hän vastaisuudessa täyttää elatusvelvollisuutensa.

Ulosoton velallisasiakas saa tarvittaessa lisätietoja asiaansa hoitavalta vastaavalta ulosottomieheltä. Halutessaan velallinen voi myös lisätä luottotietoyhtiön ylläpitämään rekisteriin täydentäviä tietoja maksuhäiriömerkintään johtaneista syistä.

Lainan saanti tai luottokortin hankinta voivat vaikeutua

Maksuhäiriömerkintöjen ensisijainen tarkoitus on vähentää luotonannon riskejä. Siten lainan saanti, luottokortin hankkiminen ja asunnon vuokraaminen saattavat maksuhäiriömerkinnän takia hankaloitua. Luottotietojen vaikutuksen jo voimassa olevaan luottosuhteeseen, esimerkiksi luottokortin hallintaan, arvioi luoton antaja.

Maksuhäiriötietojen laajeneminen perustuu 1.4.2010 voimaan tulleisiin luottotietolain ja ulosottokaaren muutoksiin. Pitkäkestoisesta ulosotosta aiheutuville maksuhäiriömerkinnöille annettiin tuolloin kahden vuoden siirtymäaika.

Lakiuudistuksen tarkoituksena on lisätä luottotietorekisterin luotettavuutta ja kattavuutta.

Lisätietoja ja neuvontaa asiasta saa paikallisilta ulosottovirastoilta, joiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta:
http://www.oikeus.fi/9363.htm

Lisätietoja asiakokonaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä:
Johtava hallintovouti Petteri Katajisto, Valtakunnanvoudinvirasto puh. 029 56 65184
Ylitarkastaja Kimmo Vikman, Valtakunnanvoudinvirasto puh. 029 56 65166

Sivun alkuun