Hyppää sisältöön
Media

Ammattimaisen vesiliikenteen promilleraja alennettaisiin 0,5:een

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2012 12.15
Tiedote -

Valtioneuvosto esittää, että vesiliikennejuopumuksen promilleraja laskettaisiin ammattimaisessa vesiliikenteessä nykyisestä yhdestä promillesta puoleen promilleen. Hallitus antoi esityksen tänään eduskunnalle. Rikoslain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alusta lukien.

Uudistuksella saatettaisiin Suomen rikoslainsäädäntö vastaamaan kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO:n) yleissopimuksen muutoksia.

Uusi promilleraja koskisi kaikkea Suomen aluevesillä liikkuvaa ammattimaista rahti- ja henkilöliikennettä. Ammattiliikenteeseen luettaisiin lastin ja matkustajien kuljetukset, mutta uudet säännökset koskisivat myös esimerkiksi hinaajia, jäänmurtajia, tutkimusaluksia ja meripelastusaluksia. Sääntelyn piiriin kuuluisivat myös liikennöivät ravintolalaivat, miehitettynä vuokratut alukset sekä kuntien ja valtion omistamat alukset ja ammattiveneet.

Vesiliikennejuopumuksen yleinen yhden promillen raja säilyisi ennallaan. Rikos täyttyy edelleenkin jo alemmalla promillemäärällä, jos veneen kuljettajan suorituskyky on huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Tällaisessa tilanteessa myös aluksen ohjaaminen huumeiden vaikutuksen alaisena on rangaistavaa.

Ruorijuopumussäännösten ulkopuolelle jäisivät edelleen soutuveneet, optimistijollat ja muut pienet jollat.

Vesiliikennejuopumuksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Vaaraa aiheuttava toiminta vesiliikenteessä voi tulla rangaistavaksi edelleen myös liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Niin ikään huumeiden käytöstä vesiliikenteessä voidaan rangaista myös huumausaineen käyttörikoksena.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, puh. 09 160 67653, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun