Hyppää sisältöön
Media

Puhelimitse tai videoneuvottelulla kuullulle todistajalle esitetään oikeutta korvauksiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2012 10.00
Tiedote -

Todistajalle esitetään oikeutta saada valtion varoista korvausta matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä myös silloin, kun kuuleminen oikeudenkäynnissä on tapahtunut puhelimitse tai videoneuvottelua käyttäen. Nykyisen lain mukaan korvauksia maksetaan tuomioistuimeen saapuneelle todistajalle.

Eduskunnalle tänään annetun lakiesityksen mukaan videoneuvottelulla tai puhelimitse kuullulle todistajalle maksettaisiin korvauksia samojen edellytysten mukaisesti kuin fyysisesti paikalle tulleelle todistajalle.

Lainmuutoksen tavoitteena on lisätä todistajien yhdenmukaista kohtelua. Tähän asti tuomioistuimet ovat maksaneet puhelintodistajien kustannuksia vaihtelevasti.

Todistajalle aiheutuu kuulemisesta taloudellista menetystä esimerkiksi silloin, kun hän joutuu keskeyttämään työnsä kuulemisen ajaksi eikä työnantaja maksa keskeytyksen ajalta palkkaa. Videokuulemisesta todistajalle aiheutuu myös matkakuluja, sillä videokuuleminen tapahtuu yleensä lähimmässä tuomioistuimessa. Videokuulemiseen matkustavalle todistajalle voidaan maksaa myös päivärahaa sekä esimerkiksi korvauksia lastenhoitokuluista samoin edellytyksin kuin istuntoon saapuneelle todistajalle.

Todistajien kuuleminen puhelimitse on nykyään yleistä. Oikeusministeriöllä on tavoitteena myös lisätä videoneuvottelulaitteidenkäyttöä tuomioistuimissa. Laitteiden käytöllä on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä todistelukustannuksissa.

Vuonna 2011 valtio varoista maksettiin korvauksia noin 32 000 todistajalle yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Esitetty lainmuutos ei lisäisi merkittävästi valtion nettomenoja, sillä valtaosassa tapauksista vastaaja tuomitaan korvaamaan todistelukustannukset valtiolle. Arvioitu nettomenojen lisäys olisi noin 40 000 euroa vuodessa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Satu-Maaria Natunen, puh. 09 1606 7568
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun