Hyppää sisältöön
Media

Rahapelituotoista jaettavia avustuksia ja valtionapukäytäntöjä selvitetty kyselyllä osana valtionavustustoiminnan uudistustyötä

oikeusministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2020 13.17
Tiedote

Rahapelituotoista järjestöille ja muille yhteisöille jaettavia avustuksia ja valtionapukäytäntöjä on selvitetty kyselyllä. Kysely liittyy valtiovarainministeriön johtamaan koko valtionhallinnon kattavaan valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen, jolla lisätään valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Uudistusta valmistellaan hankkeessa vuoden 2023 loppuun saakka. Ensimmäiseksi on ryhdytty valmistelemaan järjestöjä koskevan avustustoiminnan yhdenmukaistamista. Kuntia koskeva vastaava kehittämistyö käynnistyy tänä syksynä.

Kyselyn alustavia tuloksia esiteltiin tänään oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön järjestämässä seminaarissa.

- Suomen järjestöt tekevät tärkeää työtä. Tällaisina myrskyisinä aikoina te olette tärkeämpiä kuin koskaan. Oikeusministerinä minun tavoitteenani yhteiskunta, johon jokainen voi tuntea kuuluvansa ja jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tervehdyksessään seminaariväelle.

- Budjettiriihessä tulemme hallituksessa keskustelemaan siitä, miten varmistamme, että Suomen yhdistyksillä on elinvoimainen tulevaisuus. On aivan selvää, että olemassa oleviin rahoitushaasteisiin on löydettävä ratkaisu, Henriksson korosti.

Järjestökyselyllä kartoitettiin nykyisiä valtionapukäytäntöjä eri hallinnonaloilla ja edellytyksiä käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Kysely oli suunnattu yhdistyksille, säätiöille ja yhtiöille, jotka saavat valtionavustusta maa- ja metsätalousministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai sosiaali- ja terveysministeriöstä. Vastauksia tuli yhteensä 183.

Tuloksista ilmeni, että enemmistö kyselyyn vastanneista järjestöistä (57 %) olisi kiinnostuneita osallistumaan yhteistyöhön, jossa yhdessä valtionavustuksen myöntäjän kanssa suunniteltaisiin ja tunnistettaisiin asiakokonaisuuksia.

Yleisavusteisen toiminnan ja kohdennettujen yleisavustusten vaikutusten arviointi kokonaan tai osittain sai laajaa kannatusta. Vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että joissakin toiminnoissa tarvittaisiin ennakoitavampaa, pitkäaikaista valtionavustusta, erityisesti yleisavustusta. Valtaosa oli myös sitä mieltä, että pitkäaikaisesta tuesta tulisi raportoida kevyesti kerran vuodessa avustuksen käytön aikana sekä tarkemmin avustuskauden päätyttyä.

Valtaosa vastaajista näki, että valtionavustushakuja tulisi olla 1-3 vuodessa. Lähes puolet kokee useamman haun kuormittavan järjestön toimintaa. Vastaajista 60 % katsoi, että tilikauden aikana tapahtuvat odottamattomat muutokset tulisi voida ottaa huomioon valtionavustuksen myöntämisessä.

Hankkeen asettama oikeusministeriön johdolla työskentelevä järjestöjaosto käyttää kyselyn tuloksia väliraporttinsa laatimiseen. Väliraportin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, ja se lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Keväällä 2021 jaosto jättää valtiovarainministeriöön valtionavustushankkeen ohjausryhmälle ehdotuksen siitä, miten järjestöille jaettavien valtionapujen käytäntöjä tulisi tarpeen mukaan yhdenmukaistaa.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen hyödyttää sekä avustusten hakijoita että myöntäjiä. Uudistustyön lähtökohtia ovat kansalaisjärjestöjen autonomian kunnioittaminen ja byrokratian keventäminen, pitkäjänteisyyden ja ennakoitavuuden turvaaminen, järjestöjen yhdenvertainen kohtelu sekä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyys ja vaikuttavuus.

Valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen uudistaminen on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaa.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Maria Kaisa Aula, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 443, [email protected]
oikeusministeri Henrikssonin erityisavustaja Niklas Mannfolk, puh. 050 306 3990, [email protected]
kuntaministeri Paateron erityisavustaja Minna Salminen, puh. 0295 530 273, [email protected]
kehittämisjaoston puheenjohtaja, yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, puh. 02951 50348, [email protected]
hankejohtaja Tuula Lybeck, valtiovarainministeriö, puh. 0295 330 201, [email protected] 

Kyselyn tulokset (PPT-esitys)  

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke
 

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun