Hyppää sisältöön
Media

Raiskausrikoksia koskevan lainsäädännön uudistusta valmistellaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2012 10.15
Tiedote -

Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, jossa arvioidaan raiskausrikoksia koskevien lainsäädäntömuutosten tarvetta. Muistion ehdotusten mukaan nykyistä useammat seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavat teot tulisi rangaista raiskauksena. Uudistus merkitsisi rangaistusten tiukentamista.

Muistio lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen päätetään jatkotoimista.

Jatkovalmistelussa pohdittavat ehdotukset

Teko, joka nykyisin rangaistaan sukupuoliyhteyteen pakottamisena, olisi jatkossa rikosnimikkeeltään "raiskaus". Samalla teon enimmäisrangaistus korotettaisiin kolmesta vuodesta neljään vuoteen vankeutta.

Raiskaukseksi katsottaisiin jatkossa myös ne sukupuoliyhteyden sisältävät asemaa hyväksikäyttäen tehdyt rikokset, jotka nykyisin rangaistaan seksuaalisena hyväksikäyttönä. Raiskauksesta tuomitaan 1 - 6 vuoden vankeusrangaistus, kun taas seksuaalisesta hyväksikäytöstä rangaistus on sakkoa tai enintään 4 vuotta vankeutta.

Raiskausta, sukupuoliyhteyteen pakottamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevilla muutoksilla korostettaisiin sitä, että sukupuoliyhteys ilman uhrin vapaaehtoisesti ja vapaasta tahdosta antamaa suostumusta on raiskaus.

Törkeän raiskauksen alaa laajennettaisiin niin, että rikoksen törkeäksi tekevien perusteiden joukkoon lisättäisiin sen kohdistuminen lapseen eli alle 18-vuotiaaseen henkilöön. Rangaistus törkeästä raiskauksesta on 2 - 10 vuotta vankeutta.

Sukupuoliyhteyden määritelmää laajennettaisiin nykyisestä niin, että se käsittää myös esineellä tai muulla ruumiinosalla kuin peniksellä tapahtuvan tunkeutumisen peräaukkoon. Myös tämä muutos laajentaisi raiskaussäännösten soveltamisalaa, sama koskee myös törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia säännöksiä.

Samalla myös kaikki aikuisiin kohdistuvat seksuaalirikokset siirrettäisiin virallisen syytteen alaisiksi. Nykyisin syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka erityisen tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista, jos kysymys on 18 vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdistuneesta pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tai pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Virallisen syytteen alainen ei ole myöskään aikuiseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö silloin, kun siinä käytetään törkeästi hyväksi rikoksentekijästä erityisen riippuvaisen uhrin riippuvuussuhdetta tekijästä.

Uutta olisi myös, ettei aikuisen asianomistajan vakaa tahto enää voisi estää syytteen nostamista raiskauksesta. Kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat jo nyt virallisen syytteen alaisia ja niiden osalta asianomistajan vakaalla tahdolla ei ole merkitystä. Näiden muutoksen vastapainoksi tulisi kiinnittää huomiota uhriystävälliseen ja uhrilähtöiseen rikosprosessiin, todetaan muistiossa.

Muistiossa arvioidaan raiskausrikosten rangaistuksia äskettäin julkaistun Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen pohjalta. Oikeusministeriössä selvitetään parhaillaan mahdollisuutta ottaa käyttöön ehdottoman vankeuden ja ehdollisen vankeuden yhdistelmä ja muistiossa todetaan, että tämä uudenlainen rangaistus voisi olla käyttökelpoinen myös seksuaalirikosten seuraamuksena.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. 09 1606 7723, s-posti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun