Hyppää sisältöön
Media

Vaali- ja puoluerahoitusuudistus kokonaisuudessaan voimaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2010 11.30
Tiedote -

Syyskuun alussa tulevat voimaan loput uudistukset puolueiden ja ehdokkaiden vaalirahoitusta koskevaan lainsäädäntöön. Puolueita koskevia säännöksiä sovelletaan eräiltä osin kuitenkin vasta 1.1.2011 alkaen. Ehdokkaiden vaalirahoitusta uudistettiin laajasti jo viime vuonna. Uusia vaali- ja puoluerahoitussäännöksiä noudatetaan täysimääräisesti tulevissa eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2011.

Puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön vastaanottamasta tuesta on tehtävä ajantasainen ilmoitus Valtiontalouden tarkastusvirastolle . Ilmoituksessa on mainittava jokainen rahana, tavarana, palveluna tai muulla tavalla saatu tuki, jonka arvo on vähintään 1 500 euroa samalta antajalta kalenterivuodessa. Ilmoitus on tehtävä viimeistään tuen vastaanottamista seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Puolueiden on samaan tapaan kuin ehdokkaiden eriteltävä tarkastusvirastolle myös vaalikampanjoidensa kulut ja rahoitus. Jokainen vähintään 1 500 euron suuruinen tuki kampanjalle sekä tuen antaja on mainittava erikseen. Kaikessa puolueen tai ehdokkaan maksullisessa vaalimainonnassa tulee olla mainoksen maksajan nimi.

Puolue voi yksittäisen ehdokkaan tavoin tehdä ennakkoilmoituksen tulevan vaalikampanjansa rahoituksesta ja kuluista. Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää kaikki puoluerahoitusta koskevat ilmoitukset ja tiedot yleisön saatavilla internetissä.

Tukea saa ottaa vastaanenintään 30 000 euroa

Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö saavat ottaa vastaan tukea samalta lahjoittajalta enintään 30 000 euron arvosta kalenterivuodessa. Puolueen lähiyhteisö kuitenkin saa antaa puolueelle tai yhdistykselle suurempiakin lahjoituksia. Samoin testamentilla annettu tuki voi olla mainittua summaa suurempi.

Ulkomaista rahoitusta puolue tai vaaleissa ehdokkaana oleva ei saa vastaanottaa muilta kuin omilta kansainvälisiltä yhteistyöjärjestöiltään sekä yksityishenkilöiltä. Tukea ei myöskään saa ottaa valtiolta, kunnalta tai näiden määräysvallassa olevalta yhteisöltä.

Myös ehdokkaiden tukeen uudistuksia

Vaaliehdokkaiden tulee tehdä eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa Valtiontalouden tarkastusvirastolle myös jälki-ilmoitus vaalikampanjaa varten otetusta lainasta sekä sen maksamiseen saadusta tuesta, jos tuki on vähintään 1 500 euron arvoinen.

Vaalikampanjan rahoituksena ehdokkaan on ilmoitettava myös sellaiset laskut, jotka ovat maksamatta vaalirahailmoitusta annettaessa. Vaaliehdokkaiden erikseen ilmoitettavan tuen alaraja lasketaan 1 500 euroon myös europarlamenttivaaleissa ja presidentinvaalissa, joissa raja nykyisin on 2 000 euroa.

Rahankeräyslupaa ei enää tarvita ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhdistyksen tai puolueyhdistyksen keräykseen, jolla katetaan vaalikampanjan kuluja.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen, puh. 09 1606 7953
lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, puh. 09 1606 7761
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun