Hoppa till innehåll
Media

Reformen av val- och partifinansieringen träder i kraft i sin helhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2010 11.30
Pressmeddelande -

Resten av reformerna i lagstiftningen om partierna och kandidaternas valfinansiering träder i kraft vid ingången av september. Bestämmelserna som gäller partierna tillämpas dock till vissa delar först fr.o.m. den 1 januari 2011. En omfattande reform av bestämmelserna om kandidaternas valfinansiering genomfördes redan i fjol. De nya bestämmelserna om val- och partifinansierng ska följas fullt ut i det kommande riksdagsvalet i april 2011.

Ett parti, en partiförening eller en sammanslutning som står partiet nära ska lämna in en aktuell redovisning om de bidrag de fått till statens redovisningsverk. I redovisningen ska uppges varje enskilt bidrag i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer från en och samma givare vars värde överstiger 1 500 euro per kalenderår. Redovisningen ska lämnas in senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer efter mottagandet av bidraget.

Partierna ska på samma sätt som kandidaterna lämna in en specifikation över kostnaderna för och finansieringen av sina valkampanjer till revisionsverket. Varje enskilt bidrag till kampanjen värt minst 1 500 euro och vem som gett det ska nämnas särskilt. Både i partiets och kandidatens alla avgiftsbelagda valreklam ska uppges vem som har betalat reklamen.

Ett parti ska på samma sätt som en kandidat kunna lämna in en förhandsredovisning om finansieringen och kostnaderna för den kommande valkampanjen. Statens revisionsverk ska hålla alla redovisningar och uppgifter som gäller partifinansieringen tillgängliga för allmänheten på webben

Bidrag får tas emot högst till ett värde av 30 000 euro

Ett parti, en partiförening eller en sammanslutning som står partiet nära får under ett kalenderår ta emot bidrag från en och samma bidragsgivare högst till ett värde av 30 000 euro. En sammanslutning som står partiet nära ska dock kunna ge partiet eller partiföreningen även större donationer. Också donationer genom testamente kan vara större än den nämnda summan.

Ett parti eller en kandidat som ställts upp i valet får inte ta emot utländsk finansiering från andra givare än sina egna internationella samarbetsorganisationer samt privatpersoner. Bidrag får inte heller tas emot från staten, kommuner eller från bolag som staten eller en kommun har bestämmande inflytande i.

Ändringar också i kandidaternas valfinansiering

Kandidaterna ska vid riksdagsval och Europaparlamentsval till statens revisionsverk också göra en s.k. redovisning i efterhand om ett lån som tagits upp för att täcka kostnaderna för valkampanjen och om ett bidrag värt minst 1 500 euro som fåtts för betalningen av lånet.

En kandidat ska som valkampanjfinansiering även redovisa räkningar som inte är betalda vid den tidpunkten när valfinansieringen redovisas. Gränsen för bidraget som valkandidater ska redovisa särskilt sänks till 1 500 euro även vid Europaparlamentsval och presidentval, där den nuvarande gränsen är 2 000 euro.

Till penninginsamlingar som anordnas av en förening eller partiförening för att täcka kostnaderna för en valkampanj behövs inte längre tillstånd.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Kaisa Tiusanen, tfn 09 1606 7953
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn 09 1606 7761
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen