Hyppää sisältöön
Media

Riita-asioiden sovitteluun esitetään uudistuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2010 11.05
Tiedote -

Riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka korvaisi voimassa olevan lain. Uudistuksella pantaisiin täytäntöön yksityishenkilöiden ja yhteisöjen riita-asioita koskeva EU:n sovitteludirektiivi. Hallitus päätti esityksen sisällöstä ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle 3. joulukuuta presidentin esittelyssä.

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin Suomessa tehtyihin sovintoihin ja niihin muissa EU-valtioissa tehtyihin sovintoihin, jotka koskevat rajat ylittävää riitaa.

Esityksen mukaan tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehty sovinto voitaisiin vahvistaa käräjäoikeudessa täytäntöönpanokelpoiseksi. Esimerkiksi sovittu korvaus voitaisiin tällöin tarvittaessa periä ulosottotoimin. Tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua on mm. Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely ja muut vastaavat menettelyt. Uudistus todennäköisesti laajentaisi ja monipuolistaisi sovittelupalvelujen tarjontaa.

Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi direktiivin edellyttämät muutokset todistamiskieltoa koskeviin säännöksiin sekä velan vanhentumista koskeviin säännöksiin. Sovittelija tai hänen avustajansa ei saisi todistaa riita-asian oikeudenkäynnissä siitä, mitä hän on sovittelijan tehtävässään saanut tietää, jolleivät erittäin tärkeät syyt vaadi hänen kuulustelemistaan. Velan vanhentuminen keskeytyisi velkaa koskevan sovittelun ajaksi. Uusi vanhentumisaika alkaisi kulua, kun sovittelu on päättynyt.

Tuomioistuinsovittelun julkisuutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että osapuolten yhteisestä pyynnöstä sovittelu voitaisiin toimittaa yleisön läsnä olematta. Tarkoituksena on lisätä osapuolten mahdollisuuksia vaikuttaa oman asiansa sovittelun toteuttamiseen. Nykyisin tuomioistuinsovittelu on yleensä julkinen tilaisuus. Tuomioistuinsovittelun asiakirjat ja ratkaisu olisivat edelleen julkisia.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 09 1606 7704
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun