Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia 1. maaliskuuta

Oikeusministeriö
29.2.2016 11.31
Tiedote
Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan 1. maaliskuuta lähtien. Poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille tulee nykyistä laajempi velvollisuus ilmoittaa uhrille hänen oikeuksistaan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

Viranomaiset jakavat jatkossa rikoksen uhrille tiedotteen, jossa kerrotaan tukipalveluista, oikeudellisesta neuvonnasta, mahdollisuudesta saada suojelua, korvausten hakemisesta, oikeudesta tulkkaukseen ja asiakirjojen käännöksiin sekä rikosasioiden sovittelusta.

Uutta on, että viranomaisen on arvioitava, mitä erityistoimenpiteitä tarvitaan uhrin suojelemiseksi lisäkärsimykseltä, kun asiaa käsitellään esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Uhria voidaan esimerkiksi kuulla oikeudenkäynnissä näkösuojan takaa tai videoyhteyden avulla. Suojelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä uhrin kanssa.

Vangin vapauttamisesta voidaan ilmoittaa uhrille

Tietyissä vakavissa rikoksissa uhrilla on jatkossa oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja karkaamisesta. Oikeus koskee laissa erikseen lueteltuja rikoksia, joissa ilmoittamista voidaan pitää perusteltuna rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen. Tällaisia ovat mm. vakavat väkivalta- ja seksuaalirikokset sekä vapauteen kohdistuvat rikokset, kuten ihmiskauppa.

Jos uhri haluaa saada ilmoituksen, hänen on kerrottava siitä esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle. Tiedon saaminen edellyttää, ettei ilmoittamisesta arvioida aiheutuvan vaaraa vangin hengelle tai terveydelle.

Oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennetaan. Uhrilla on pyynnöstään oikeus saada käännös mm. esitutkinnan lopettamista tai syyttämättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Asiakirjat voidaan kääntää myös suullisesti, jollei uhrin oikeusturva edellytä kirjallista käännöstä.

Uudistuksilla pannaan täytäntöön EU:n uhridirektiivi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438, sähköposti: [email protected],
neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, puh. 02951 50570, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun