Hoppa till innehåll
Media

Brottsoffers rättigheter förbättras från och med den 1 mars

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2016 11.31
Pressmeddelande
Brottsoffers rättigheter och stödet till och skyddet av brottsoffer förbättras från och med den 1 mars. Polisens och de övriga förundersökningsmyndigheternas skyldighet att informera brottsoffren om deras rättigheter vid förundersökning och rättegång utvidgas.

Myndigheterna kommer i fortsättningen att dela ut en broschyr till brottsoffren med information om vilka möjligheter och rättigheter offren har när det gäller stödtjänster, juridisk rådgivning, skydd, ersättning, tolkning och översättning av handlingar och medling i brottmål.

Det nya är att myndigheten ska bedöma vilka särskilda åtgärder som behövs för att skydda offret mot ytterligare lidanden när målet handläggs vid förundersökning och rättegång. Offret kan till exempel höras vid rättegången skyddad på ett sådant sätt att han eller hon inte kan ses eller via en videolänk. Behovet av skydd bedöms i nära medverkan med brottsoffret.

Brottsoffer kan få information om att en fånge har frigivits

I fråga om vissa allvarliga brott har offret rätt att få en anmälan om att en fånge eller en häktad har frigivits eller rymt. Rätten gäller i lagen särskilt uppräknade brott där det kan anses motiverat med en anmälan om man ser till brottets natur och hur allvarligt det är. Sådana brott är bl.a. allvarliga vålds- och sexualbrott och brott som riktar sig mot någons frihet, såsom människohandel.

Om offret vill få en anmälan, ska han eller hon underrätta förundersökningsmyndigheten om det. Offret kan få informationen förutsatt att det inte anses äventyra fångens liv eller hälsa.

Rätten till översättning av handlingar utvidgas. Offret ska på begäran ha rätt att få en översättning av bl.a. ett beslut om att en förundersökning läggs ned eller ett beslut om åtalseftergift. Handlingarna kan också översättas muntligt, om inte offrets rättsskydd kräver skriftlig översättning.

Genom reformerna genomförs EU:s offerdirektiv.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438, e-post: fö[email protected],
konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen