Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia 1. maaliskuuta lähtien

Oikeusministeriö
7.1.2016 13.21
Tiedote
Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla pannaan täytäntöön EU:n ns. uhridirektiivi. Uudistukset tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2016.

Poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä laajennetaan. Uhrille on myös ilmoitettava mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi rikoksen uhrille suunnattuja tukipalveluja.

Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen uhrilla on halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta. Uudet säännökset koskevat laissa erikseen lueteltuja rikoksia, joissa ilmoittamista voidaan pitää perusteltuna rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen. Edellytyksenä on, että ilmoittamisesta ei arvioida aiheutuvan vaaraa vapautettavan hengelle tai terveydelle.

Uhrin tulee ilmoittaa poliisille tai syyttäjälle, jos hän haluaa saada tiedon vapautumisesta. Nykyisinkin viranomaiset voivat tietyissä uhkatilanteissa ilmoittaa uhrille vapautumisesta, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

Uutta on, että poliisin on tehtävä uhrista yksilöllinen arviointi haavoittuvuuden tunnistamiseksi. Tällöin on myös arvioitava, mitä erityistoimenpiteitä tarvitaan uhrin suojelemiseksi lisäkärsimykseltä, kun asiaa käsitellään esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä. Uhria voidaan esimerkiksi kuulla oikeudenkäynnissä näkösuojan takaa tai videoneuvottelun avulla.

Oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennetaan. Uhrilla on pyynnöstään oikeus saada käännös mm. esitutkinnan lopettamista tai syyttämättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Asiakirjat voidaan kääntää myös suullisesti, jollei uhrin oikeusturva edellytä kirjallista käännöstä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun