Hyppää sisältöön
Media

Rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksiin ehdotetaan parannuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2018 13.01
Tiedote

Rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen lasten oikeuksia rikosprosessin aikana halutaan parantaa ja yhtenäistää EU:ssa. Oikeusministeriön työryhmä on laatinut ehdotuksen EU:n niin sanotun lapsidirektiivin edellyttämistä muutoksista Suomen lainsäädäntöön.

Työryhmä ehdottaa, että säännöksiä poliisin velvollisuudesta ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksistaan täydennettäisiin. Alle 18-vuotiaalle olisi ilmoitettava muun muassa hänen huoltajansa oikeudesta olla läsnä kuulustelussa. Poliisin olisi ilmoitettava alaikäiselle vapautensa menettäneelle käytettävissä olevista tutkintavankeuden vaihtoehdoista, kuten matkustuskiellosta.

Lakiin lisättäisiin säännökset tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa alaikäiselle syytetylle hänen oikeuksistaan. Hänelle olisi ilmoitettava muun muassa oikeudesta olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä.

Lisäksi eurooppalaiseen pidätysmääräysmenettelyyn liittyen täydennettäisiin säännöksiä velvollisuudesta ilmoittaa luovutettavaksi pyydetylle alaikäiselle hänen oikeuksistaan.

Työryhmä ehdottaa, että jatkossa syyttäjällä olisi velvollisuus tehdä seuraamusselvityspyyntö myös silloin, jos nuori epäilty on ulkomaan kansalainen ja hänen vakinainen asuntonsa on muualla kuin Suomessa. Seuraamusselvityksessä arvioidaan, miten seuraamuksen valinnalla voidaan edistää nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista selviytymistä.

Alle 18-vuotias tutkintavanki on nykyisin pidettävä erillään aikuisista tutkintavangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Ehdotuksen mukaan tutkintavankeuden aikana 18 vuotta täyttänyt tutkintavanki voitaisiin edelleen pitää erillään muista aikuisista tutkintavangeista, jos se olisi perusteltua hänen olosuhteensa huomioon ottaen.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, Puh. 02951 50438, sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Hankesivu

Sivun alkuun