Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förbättringar föreslås i rättigheterna för barn som misstänks för brott

Justitieministeriet
25.6.2018 13.01
Pressmeddelande

EU vill förbättra och förenhetliga rättigheterna under straffprocessen för barn som misstänks eller åtalas för brott. En arbetsgrupp vid justitieministeriet har utformat ett förslag till sådana ändringar i finsk lagstiftning som EU:s så kallade barndirektiv förutsätter.

Arbetsgruppen föreslår att bestämmelserna om polisens skyldighet att meddela den misstänkte hans eller hennes rättigheter kompletteras.  Minderåriga bör bland annat underrättas om att deras vårdnadshavare har rätt att närvara vid förhör. Polisen bör meddela en frihetsberövad minderårig om alternativa åtgärder till häktning, såsom reseförbud.

Bestämmelser om domstolens skyldighet att meddela en minderårig åtalad hans eller hennes rättigheter ska fogas till lagen. En minderårig bör meddelas bland annat om rättigheten att vara personligen närvarande vid rättegången.

I anslutning till förfarandet i samband med en europeisk arresteringsorder kompletteras bestämmelserna om skyldigheten att meddela en minderårig som begärts utlämnad hans eller hennes rättigheter. 

Arbetsgruppen föreslår att åklagaren i fortsättningen ska ha skyldighet att göra en begäran om påföljdsutredning också då den unga misstänkte är utländsk medborgare och inte har fast bostad i Finland.  I påföljdsutredningen bedöms det hur man med valet av påföljd kan främja en ung brottsmisstänkts anpassning i samhället.

I dagens läge ska minderåriga häktade hållas avskilda från vuxna häktade, om deras fördel inte kräver något annat. Enligt förslaget kan en häktad som under häktningen har fyllt 18 år fortfarande hållas avskild från andra vuxna häktade, om det är motiverat med hänsyn till hans eller hennes omständigheter.

Ytterligare information: Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50438, e-post: [email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Projektsidan

Tillbaka till toppen