Hyppää sisältöön
Media

Rikoksesta epäillyn oikeus käännös- ja tulkkausapuun paranee

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2013 12.34
Tiedote -

Rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeutta tulkkaukseen ja asiakirjojen käännöksiin parannetaan silloin, kun henkilö ei ymmärrä rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä. Joulukuun alusta voimaan tulevan uudistuksen taustalla on EU:n niin sanottu tulkkausdirektiivi, jonka täytäntöönpanoon liittyvät lainmuutokset vahvistetaan presidentin esittelyssä perjantaina 8.11. Henkilöllä kielilain tai saamen kielilain nojalla olevat oikeudet eivät muutu.

Tulkkausdirektiiviä sovelletaan jatkossa koko EU:n alueella.

Uusien säännösten mukaan tuomioistuimen on annettava muulle kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkieliselle rikoksesta epäillylle tai syytetylle maksuton käännös haastehakemuksesta, tuomiosta ja vangitsemispäätöksestä kohtuullisessa ajassa. Epäillyllä on samoin oikeus saada poliisilta käännös pidättämistä koskevasta päätöksestä. Muustakin olennaisesta asiakirjasta on annettava käännös, jos se on tarpeen epäillyn tai syytetyn oikeuden valvomiseksi.

Asiakirjat voidaan kääntää myös suullisesti, jollei asianosaisen oikeusturva edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti. Tuomioistuimen ja poliisin on huolehdittava siitä, että epäilty tai syytetty saa riittävät tiedot oikeudestaan käännökseen.

Tulkkina tai kääntäjänä saa toimia rehellinen ja muuten tehtävään sopiva henkilö, jolla on tehtävän edellyttämät taidot. Esitutkintaviranomaisen tai tuomioistuimen on määrättävä tehtävään uusi tulkki tai kääntäjä, jos asianosaisen oikeusturva sitä edellyttää.

Uudistus lisää tulkkaus- ja käännöskustannuksia käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa. Tällä hetkellä käännetään kirjallisesti alle puolet ulkomaalaisia syytettyjä koskevista haastehakemuksista. Muut asiakirjat on käännetty pääasiassa suullisesti. Vuosittaisten tulkkaus- ja käännöskustannusten arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 800 000 eurolla eli noin 30 prosentilla.

EU:ssa on valmisteltu myös rikoksen uhrin oikeuksia koskeva direktiivi, joka sisältää mm. säännökset uhrin oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin. Rikosuhridirektiivi on pantava EU-valtioissa täytäntöön viimeistään marraskuussa 2015.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438,
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun