Hyppää sisältöön
Media

Sähköisen todistusaineiston saamista rikosjutuissa halutaan helpottaa EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2018 13.54
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle komission huhtikuussa tekemät ehdotukset, jotka liittyvät lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävään pääsyyn sähköiseen todistusaineistoon rikostutkinnan yhteydessä.

Ehdotukset ovat osa komission toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on toteuttaa toimia terroristien ja muiden rikollisten toimintatapojen ja -tilan rajoittamiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että poliisi ja oikeusviranomaiset saavat nykyistä helpommin ja nopeammin rikostutkinnassa, syytteeseen asettamisessa ja tuomitsemisessa tarvittavaa sähköistä todistusaineistoa, kuten sähköposteja tai pilvipalveluun tallennettuja asiakirjoja.

Ehdotetussa asetuksessa säänneltäisiin sitä, miten ja millä edellytyksillä jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen voi velvoittaa EU:n alueella toimivan palveluntarjoajan toimittamaan tai säilyttämään sähköisessä muodossa olevan tiedon käytettäväksi todistusaineistona käynnissä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä. Ehdotuksella ei ole tarkoitus vaikuttaa jäsenvaltioiden sisäisiin menettelyihin. Ehdotetussa direktiivissä säänneltäisiin palveluntarjoajien laillisten edustajien nimeämistä todistusaineiston keräämisen helpottamiseksi rikosasioissa.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti ehdotusten tavoitteisiin. Teknologinen kehitys on muuttanut rikollisuuden muotoja ja vaikuttanut merkittävästi sen selvittämismahdollisuuksiin. Työ sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamiseksi erityisesti rajat ylittävissä tiedonhankintatilanteissa on tärkeää. Jatkovalmistelussa on kuitenkin huolehdittava erityisesti henkilötietojen suojan ja muiden perusoikeuksien turvaamisesta.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Lauri Rautio, puh. 02951 50380, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun