Hyppää sisältöön
Media

Äänioikeusikärajan laskemista kunnallisvaaleissa selvitetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2010 8.30
Tiedote -

Suomalaisten nuorten yhteiskunnallista osallistumista selvittävissä tutkimuksissa on havaittu, että vaikka nuoret osallistuvat edelleen aktiivisesti vapaaehtois- ja järjestötoimintaan, heidän kiinnostuksensa perinteisiä vaikuttamiskeinoja kohtaan on vähentynyt. Tämä näkyy muun muassa vähäisenä äänestysaktiivisuutena ja puolueosallistumisena.

Keinoja nuorten äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen on pohdittu varsin paljon. Yhtenä mahdollisuutena on tuotu esiin äänestysikärajan laskeminen. Nuorten äänestysprosentti jää tällä hetkellä Suomessa noin 10-15 prosenttiyksikköä muita ikäryhmiä alhaisemmaksi. Tilastot viittaavat kuitenkin siihen, että ensikertalaiset eli pääasiassa 18-vuotiaat äänestävät 19-24-vuotiaita ahkerammin. Toisaalta tiedetään, että muutamissa ensimmäisissä vaaleissa omaksuttu äänestämättömyys jää tavallisesti pysyväksi.

Euroopan neuvosto on antamassaan kansalaisten osallistumista koskevassa suosituksessa kehottanut kokeilemaan äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikärajan alentamista. Itävalta on tällä hetkellä ainoa EU-maa, jossa äänestysikäraja on 16 vuotta kaikissa vaaleissa. Norja aikoo kokeilla äänestysikärajan laskemista ensi vuonna pidettävissä kunnallisvaaleissa.

Työryhmän tulee laatia muistio äänestysikärajan laskemisen mahdollisista seurauksista sekä hyödyistä ja haitoista. Muistiosta tulisi käydä ilmi, miten äänestysikärajan laskemista voitaisiinkäytännössä kokeilla ja mitä lainsäädännön muutoksia kokeilu vaatisi. Lisäksi tulisi käydä ilmi kokeilun kustannukset ja se, miten kokeilua voidaan myöhemmin arvioida. Työryhmän työn tulee olla valmis 30.4.2010.

Työryhmän puheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi (oikeusministeriö). Jäsenet ovat vaalijohtaja Arto Jääskeläinen (oikeusministeriö), erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen (oikeusministeriö), pääsihteeri Jukka Tahvanainen (Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry) ja pääsihteeri Tuomas Kurttila (Opetusministeriö/Nuorisoasiain neuvottelukunta). Työryhmän sihteerinä on erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson (oikeusministeriö).

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi, puh. 09 1606 7963
erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, puh. 09 1606 7966

Työryhmän asettamispäätös ja taustaselvitys löytyvät tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi.Sivun alkuun