Hoppa till innehåll
Media

Sänkt åldersgräns för rösträtt i kommunalval utreds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2010 8.30
Pressmeddelande -

Vid undersökningar om de finska ungas politiska deltagande har man märkt att fast de unga fortfarande deltar i frivillig- och organisationsverksamhet aktivt, har deras intresse för de traditionella sätten att påverka minskats. Detta syns bland annat som lågt valdeltagande och partideltagande.

Arbetsgruppen ska göra upp en promemoria om de eventuella konsekvenserna av sänkningen av åldersgränsen för rösträtt samt om dess fördelar och nackdelar. I promemorian ska det komma fram hur försöket med sänkningen av åldersgränsen i praktiken kan genomföras och vilka ändringar i lagstiftningen försöket kräver. Dessutom ska kostnader för försöket och möjligheter att senare bedöma försöket komma fram i promemorian. Arbetsgruppens arbete ska vara slutfört före 30 april 2010.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Sari Aalto-Matturi, tfn 09 1606 7963
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 09 1606 7966

Arbetsgruppens tillsättningsbeslut och bakgrundsutredning bifogade (på finska) till pressmeddelandet på nätet www.j.fi.

Tuija Brax
Tillbaka till toppen