Hyppää sisältöön
Media

Sähköisesti hoidetusta riidattomasta velkomisasiasta jatkossa alennettu oikeudenkäyntimaksu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2010 11.30
Tiedote -

Sähköisesti vireille pannusta riidattomasta velkomisasiasta aiotaan käräjäoikeudessa jatkossa periä 25 prosenttia alempi oikeudenkäyntimaksu kuin paperisella hakemuksella vireille pannusta asiasta.

Uudistus on osa oikeudenkäyntimaksulain muutosta, jota koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 17. syyskuuta. Tavoitteena on edistää riidattomien velkomisasioiden sähköistä asiointia. Maksu sähköisesti hoidetusta velkomisasiasta olisi 60 euroa, muutoin 80 euroa (nyt 79 euroa).

Esityksen mukaan kaikkia oikeudenkäyntimaksuja korotettaisiin rahan arvon muutosta vastaavasti 1,45 prosentilla. Nykyiset maksut (79 - 223 euroa) nousisivat 1 - 3 euroa.

Sähköisen asioinnin kehittämisellä pyritään parantamaan tuomioistuinten palvelua ja tekemään riidattomien velkomisasioiden oikeuskäsittelystä nykyistä helpompi. Tarkoitus on alkuvuodesta 2011 ottaa käyttöön uusi sähköinen, internetpohjainen asiointiliittymä, joka on suunnattu erityisesti pienille perintätoimistoille, yksityisasiakkaille ja julkisyhteisöille.

Sähköiseen asiointiin keskittäminen toisi kustannussäästöjä paitsi tuomioistuimille myös asianosaisille. Käsittelymaksun alentaminen pienentäisi velkojan kuluja ja koituisi myös velallisen eduksi, sillä hän joutuu viime kädessä maksamaan asian hoitamisesta aiheutuneet kulut.

Velkomisasioiden määrä käräjäoikeuksissa on parin viime vuoden aikana kasvanut huomattavasti. Kun vuonna 2007 niitä oli yli 190 000, oli määrä vuonna 2009 yli 310 000.

Valtaosa käräjäoikeudessa käsiteltävistä velkomisasioista on kulutusluottoja, esimerkiksi pikavippejä. Melkein kaikki niistä ovat riidattomia; velallisella ei vain ole ollut varaa tai halua maksaa velkaa. Velkoja tarvitsee käräjäoikeuden antaman tuomion saatavalleen, jotta saatava olisi ulosottokelpoinen.

Julkisia hankintoja koskevien asioiden oikeudenkäyntimaksuihin muutoksia

Esityksen mukaan oikeudenkäyntimaksu hankinta-asioissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulisi määrättäväksi riippumatta asian lopputuloksesta. Nykyisin maksua ei peritä, jos hakemus peruutetaan tai asia jää tutkimatta. Jos markkinaoikeus ei myönnä puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa käsittelylupaa, perittäisiin puolet oikeudenkäyntimaksusta.

Oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa olisi jatkossa 226 euroa (nyt 223 euroa).

Uudistuksella pyritään vähentämään perusteettomien valitusten tekemistä ja edistämään perittävien maksujen kustannusvastaavuutta.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Ahti Penttinen, puh. 09 1606 7547
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun