Hyppää sisältöön
Media

Selvitys ehdottaa ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jaon laajentamista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2019 13.02
Tiedote

Oikeusministeriön asettaman työryhmän selvitys ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jaosta on valmistunut. Selvityksen mukaan valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jakoa on perusteltua laajentaa. Laajentaminen toteutettaisiin muuttamalla nykyistä tehtävien jaosta annettua lakia, joka on osoittautunut sinänsä toimivaksi. Laillisuusvalvojille säädetyt erityistehtävät ja erikoistumisalat tulisi työryhmän mukaan kuitenkin ottaa laissa huomioon nykyistä selvemmin ja laajemmin.

Työryhmän mukaan ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jaossa voitaisiin painottaa kummankin viraston jo hankkimaa erityisasiantuntemusta. Tehtävien jaossa voitaisiin laajentaa jo nykyisin käytössä olevaa viranomaisiin pohjautuvaa ja asiaperusteista tehtävien jakoa. Lisäksi jakoperusteena voitaisiin käyttää valvonnan näkökulmaa.

Viranomaisperusteisessa jaossa eräiden viranomaisten valvonta osoitettaisiin joko oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle. Asiaperusteisessa tehtävien jaossa taas oikeudelliselta perustaltaan samankaltaiset asiat keskitettäisiin entistä enemmän vain toiselle laillisuusvalvojalle. Esimerkiksi vapaudenriistoa koskevien kantelujen kuuluminen jo tällä hetkellä oikeusasiamiehelle on ohjannut oikeusasiamiehen toimintaa laajemminkin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien toteutumisen valvontaan. Oikeuskanslerin erityistehtävät ylimpien valtioelinten toiminnan valvonnassa ovat puolestaan merkinneet oikeuskanslerin valvontatoiminnan suuntautumista erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen rakenteellisten kysymysten tarkasteluun.

Kokonaan uusi jakoperuste olisi valvonnan näkökulmaan pohjautuva laajojen asiakokonaisuuksien valvonta, esimerkiksi ympäristöperusoikeuden turvaamiseen ja hallinnon automatisointiin kohdistuva laillisuusvalvonta.

Muutos antaisi työryhmän mukaan nykyistä paremmat edellytykset oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen välisen työnjaon kehittämiseen niin, että se vastaa myös laillisuusvalvonnan tulevia tarpeita.

Työryhmä ei ehdota kummankaan laillisuusvalvojan toimivaltaan rajoituksia, vaan tehtävien jakaminen olisi vastaisuudessakin ainoastaan ensisijainen toimintatapa. Kummallekin laillisuusvalvojalle voisi näin ollen kannella entiseen tapaan. Laillisuusvalvojat huolehtisivat itse työnjaon toteutumisesta.

Työryhmän puheenjohtajana toimi oikeusneuvos (eläkkeellä) Ilkka Rautio. Työryhmän jäseninä olivat valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja valiokuntaneuvos Sami Manninen. Työryhmän pysyvä asiantuntija oli professori Tuomas Ojanen.

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, oikeusneuvos (eläk.) Ilkka Rautio, puh. 050 3577192,

työryhmän sihteeri, lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, puh. 02951 50396, sähköposti: [email protected]

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako, työryhmän mietintö

Sivun alkuun