Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Julkishallinnon päätöksenteko avoimeksi ja kansalaisille tehokkaampia verkkovaikuttamisen keinoja

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2011 8.00
Tiedote -

Oikeusministeriön tilaamassa taustaselvityksessä suositellaan julkishallinnon päätöksenteon muuttamista nykyistä avoimemmaksi ja kansalaisille lisää verkkovaikuttamisen mahdollisuuksia. Selvityksellä pyritään viemään eteenpäin helmikuussa 2010 hyväksyttyä valtioneuvoston periaatepäätöstä demokratian edistämisestä, jonka mukaan kansalaisia on rohkaistava omaehtoiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Selvityksen kirjoittajien, hallintotieteiden maisteri Leo Straniuksen ja oikeustieteen kandidaatti Lasse Laaksosen, mukaan verkkovaikuttaminen tulisi nostaa perinteisen yhdistystoiminnan rinnalle.

Syyskuussa 2010 voimaan tullut yhdistyslaki lisäsi jäsenten verkkovaikuttamisen mahdollisuuksia sallimalla etäosallistumisen yhdistysten kokouksissa. Yksinomaan verkossa toimivan yhdistyksen perustamisellekaan ei kirjoittajien mielestä ole ehdotonta estettä. Se onnistuisi pienin lainmuutoksin.

Selvityksen mukaan erityisesti perinteisissä yhdistyksissä puuttuu teknistä verkko-osaamista ja resursseja. Kirjoittajat suosittavat, että järjestöille annettaisiin suoraa tukea verkkotoiminnan ja koulutuksen järjestämiseen. Vaarana sähköisesti pidettävissä kokouksissa ja varsinkin uuden teknologian myötä on se, että kokousvirheet lisääntyvät. Tämä tulisi kirjoittajien mielestä huomioida lainsäädännössä.

Kirjoittajien mielestä julkiset asiakirjat tulisi laittaa verkkoon kaikkien saataville ja kansalaisille helppo pääsy kuntien ja valtion tietokantoihin. Kunnissa käytössä olevat verkkovaikuttamisen välineet tulisi yhdenmukaistaa.

Selvityksen suosituksia ollaan jo toteuttamassa oikeusministeriön osallistumisympäristö-projektissa, jossa järjestöille, kansalaisille ja viranomaisille luodaan uusia verkko-osallistumisen välineitä. Projekti on osa valtiovarainministeriön SADe-ohjelmaa eli sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa.

Selvitys lähtee nyt lausuntokierrokselle. Selvitystä käytetään jatkokeskustelujen ja
-selvitysten tukena.

Lisätiedot:
erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, (OM), puh. 09 1606 7966,

Selvitys oikeusministeriön verkkosivuilla

Tuija Brax
Sivun alkuun