Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Mer öppet beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen och ökade möjligheter för medborgare att delta på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2011 8.00
Pressmeddelande -

I en bakgrundsutredning som gjorts på uppdrag av justitieministeriet rekommenderas det att beslutsfattandet inom den offentliga förvaltningen görs mer öppet och att medborgarnas möjligheter att delta på webben ökas. Genom utredningen strävar man efter att göra framsteg med statsrådets principbeslut om främjandet av demokratin som godkändes i februari 2010. Enligt principbeslutet ska medborgarna uppmuntras till spontant samhälleligt deltagande.

Enligt författarna av utredningen, magister i administrativa vetenskaper Leo Stranius och juris kandidat Lasse Laaksonen, ska deltagandet på webben i fortsättningen behandlas som likvärdig deltagandeform vid sidan av den traditionella föreningsverksamheten.

Den nya föreningslagen som trädde i kraft i september 2010 ökade medlemmarnas möjligheter att delta på webben genom att tillåta distansdeltagandet i föreningsmöten. Författarna anser att det inte finns några absoluta hindren för grundandet av föreningar som helt och hållet är verksamma på webben. Detta förutsätter endast små ändringar i lagen.

Enligt utredningen lider särskilt traditionella föreningar av brist på teknisk sakkunskap och resurser. Det rekommenderas i utredningen att föreningar ska erbjudas direkt stöd för ordnandet av webbverksamhet och utbildning. Risken med möten som hålls elektroniskt och särskilt med den nya teknologin är att antalet fel vid möten kommer att öka. Detta ska enligt författarna tas i beaktande i lagstiftningen.

Författarna anser att offentliga handlingar ska vara tillgängliga för alla på webben och att medborgarna ska ges lätt tillgång till kommunernas och statens databaser. De verktyg för deltagande på webben som nu är i bruk i kommunerna bör förenhetligas.

Man håller redan på att genomföra utredningens rekommendationer vid justitieministeriets deltagningsmiljö-projekt, där nya verktyg för deltagande på webben skapas för att användas av organisationer, medborgare och myndigheter. Projektet hör till finansministeriets Program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Utredningen skickas nu ut på remiss. Utredningen ska användas som stöd för fortsatta diskussioner och utredningar.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Niklas Wilhelmsson (JM), tfn 09 1606 7966

Utredningen finns på justitieministeriets webbplats (på finska)

Tuija Brax
Tillbaka till toppen