Hyppää sisältöön
Media

Selvitys sovittelun mahdollisuudesta hallintoasioissa valmistunut

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2021 9.19
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmän mukaan sovittelu voisi sopia joihinkin yksittäisiin hallintoasioihin, esimerkiksi julkisten tahojen välisiin hallintoriita-asioihin. Työryhmä ei kuitenkaan esitä yleistä hallintoasioiden sovittelujärjestelmän perustamista.

Oikeusministeriön työryhmän esiselvityksessä kartoitettiin, voitaisiinko sovittelun kaltaisia menettelyjä tuoda hallintolainkäytössä käsiteltäviin asioihin.  Nykyisin sovittelua voidaan käyttää esimerkiksi rikos- ja riita-asioissa. Taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan selvitetään mahdollisuudet tuoda sovittelun kaltaisia menettelyjä joihinkin hallintoprosesseihin. 

Työryhmän mukaan sovittelun mahdollisuudet hallintoasioiden käsittelyssä ovat suppeammat kuin riita-asioissa, sillä viranomaispäätöksissä on yleisesti pienempi harkintavalta ja suuri julkinen intressi. 

Sovittelu voisi sopia joidenkin yksittäisten asioiden tai asiaryhmien käsittelyyn

Työryhmän mukaan hallintoasioissa ei ole asiaryhmää, jossa sovittelulle olisi tuntuva tarve. Näin ollen varsinaisen sovittelijaverkoston luominen, kouluttaminen ja ylläpitäminen ei olisi kannattavaa. 

Sovittelu voisi työryhmän mukaan sopia kuitenkin esimerkiksi julkisten tahojen välisiin hallintoriita-asioihin. Sovittelu voisi sopia myös asiaan, joka koskee viranomaisen lisäksi kahta eri osapuolta ja jossa ei ole merkittävää julkista intressiä. Tällaisia voisivat olla muun muassa tavaramerkkejä koskevat valitusasiat, joissa rekisteröinnin esteeksi on todettu sekaannusvaara aiempaan tavaramerkkiin. Lisäksi sovitteluun saattaisivat työryhmän mukaan sopia eräät naapuruussuhdetta koskevat asiat.   

Hallintolainkäyttöasioissa voitaisiin myös ottaa käyttöön osapuolten saavuttaman sovinnon vahvistaminen tietyissä tilanteissa. Varsinaisen sovittelumenettelyn luomisen vaihtoehtona olisi esimerkiksi kirjata lakiin, että hallintotuomioistuimissa tulee edistää sovintoa.

Työryhmän selvitykseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 31.8.2021 asti. 

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Elina Nyholm, p. 0295 150 807, [email protected]

Työryhmän muistio (pdf)
Lausuntopalvelu.fi
 

Sivun alkuun