Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Vakavaan alipalkkaukseen puuttumista rikosoikeudellisin keinoin olisi mahdollista tehostaa

oikeusministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2023 13.12
Tiedote

Oikeusministeriön yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tilaamassa selvityksessä on arvioitu, miten vakavaan alipalkkaukseen perustuvaan työntekijöiden hyväksikäyttöön voidaan puuttua voimassa olevin rikoslain säännöksin ja onko lainmuutoksiin tarvetta. Lisäksi on selvitetty vakavaan alipalkkaukseen liittyvää oikeuskäytäntöä ja esimerkiksi viranomaiskäytänteiden ongelmia.

Turun yliopiston ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) tekemässä selvityksessä on tarkasteltu esimerkiksi työsyrjintä-, kiskonta- ja petosrikosten tunnusmerkistöjen soveltumista vakavaan alipalkkaukseen. Keskiössä ovat tapaukset, joissa hyväksikäyttö on kohdistunut ulkomaiseen työvoimaan.

Oikeuskäytännössä alipalkkaustapauksissa on tyypillisesti sovellettu kiskonnantapainen työsyrjinnän ja työsyrjinnän tunnusmerkistöjä. Niiden haasteena ovat esimerkiksi vaatimus syrjintäperusteesta ja työsyrjinnän osalta lyhyt rikosten vanhentumisaika. Selvityksen perusteella myös kiskonta- ja petosrikoksilla on oma soveltamisalansa alipalkkaustapauksissa, mutta sitä ei rikosprosessissa läheskään aina tunnisteta.

Tutkimushavaintojen lisäksi selvityksessä esitetään suosituksia toimenpiteiksi. Kiskonnan ja petoksen rikostunnusmerkistöjä olisi perusteltua soveltaa nykyistä enemmän vakavissa alipalkkaustilanteissa. Poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten asiantuntemusta pitäisi vahvistaa koulutuksen avulla. Myös ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tietoisuutta oikeuksistaan tulee lisätä, työperäisen hyväksikäytön valvontaan ja tutkintaan kohdentaa riittävät resurssit sekä kehittää työperäistä hyväksikäyttöä kohtaavien ja selvittävien viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan pitkän tähtäimen toimenpiteitä esimerkiksi lainsäädännön kehittämiseksi.

Lisätietoja:
apulaisprofessori Tatu Hyttinen, Turun yliopisto, p. 050 339 2123, [email protected]
johtaja Natalia Ollus, HEUNI, p. 050 513 5987, [email protected]
yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, oikeusministeriö, p. 0295 150 486, [email protected]
erityisasiantuntija Mari Hankaankorpi, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 331, [email protected]

Selvitys vakavaan alipalkkaukseen perustuvasta työntekijöiden hyväksikäytöstä
 

Sivun alkuun