Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Ingripande i allvarlig lönedumpning kan effektiviseras genom straffrättsliga bestämmelser

arbets- och näringsministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2023 13.12
Pressmeddelande

I en utredning som justitieministeriet och arbets- och näringsministeriet beställt bedöms hur man genom gällande bestämmelser i strafflagen kan ingripa i sådant utnyttjande av arbetstagare som grundar sig på allvarlig lönedumpning och om det finns behov av lagändringar. Dessutom gäller utredningen rättspraxis i anslutning till allvarlig lönedumpning och till exempel problem med myndighetspraxis.

I en utredning som gjorts av Åbo universitet och Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) granskas till exempel hur rekvisitet för diskriminering i arbetslivet, ocker och bedrägeri lämpar sig för allvarlig lönedumpning. Fokus ligger på de fall där utnyttjandet har riktat sig mot utländsk arbetskraft.

I rättspraxis har rekvisitet för ockerliknande diskriminering i arbetslivet och arbetsdiskriminering i allmänhet tillämpats i lönedumpningsfall. Utmaningen gällande dem är till exempel kravet på diskrimineringsgrund och i fråga om arbetsdiskriminering den korta preskriptionstiden för brotten. Enligt utredningen har också ocker- och bedrägeribrott ett eget tillämpningsområde i fråga om lönedumpningsfall, men detta identifieras långt ifrån alltid i straffprocessen.

Utöver forskningsobservationer innehåller utredningen rekommendationer om åtgärder. Det vore motiverat att tillämpa brottsrekvisiten för ocker och bedrägeri mer än för närvarande i allvarliga fall av lönedumpning. Polisens, åklagarnas och domstolarnas sakkunskap bör stärkas genom utbildning. Arbetstagare med utländsk bakgrund bör också göras mer medvetna om sina rättigheter, och tillräckliga resurser riktas till tillsynen över och undersökningen av arbetsrelaterat utnyttjande. Informationsutbytet mellan de myndigheter som möter och utreder arbetsrelaterat utnyttjande bör också utvecklas. I utredningen föreslås dessutom långsiktiga åtgärder till exempel för utvecklingen av lagstiftningen.

Ytterligare information:
Tatu Hyttinen, biträdande professor, Åbo universitet, tfn 050 339 2123, [email protected]
Natalia Ollus, direktör, HEUNI, tfn 050 513 5987, [email protected]
Jussi Matikkala, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 486, [email protected]
Mari Hankaankorpi, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 331, [email protected]

Utredning om utnyttjande av arbetstagare baserat på allvarlig lönedumpning (på finska) 

 

Tillbaka till toppen