Hyppää sisältöön
Media

Selvitys viranomaisten toimivaltuuksista vakavissa häiriötilanteissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.5.2019 9.30
Tiedote

Oikeusministeriö on teettänyt arvion viranomaisten toimivaltuuksien riittävyydestä vakavissa häiriötilanteissa. Selvityksessä on arvioitu, ovatko viranomaisten häiriönhallintaa koskevat toimivaltuudet ajanmukaisella tasolla vai olisiko säädöksiä joiltakin osin syytä tarkistaa.

Selvityksen mukaan niin sanottu normaaliaikojen kriisilainsäädäntö kattaa varsin hyvin yhteiskunnassa mahdollisesti esiintyvät häiriötilanteet eikä erityisen suuria korjaus- tai muutostarpeita ole. Toimivaltamääräykset erilaisten normaaliaikojen häiriötilanteiden hoitoon ovat pääosin riittävät.

Selvityksessä pidetään perusteltuna nykyistä sääntelytapaa, jossa viranomaisille annetaan häiriöiden poistamiseksi tai sen uhan estämiseksi tarvittavaa toimivaltaa kymmenissä eri laeissa. Samalla selvityksessä kuitenkin todetaan, että valmiuslain soveltamiskynnys on osoittautunut käytännössä varsin korkeaksi, eikä valmiuslakia ole koko sen voimassaoloaikana sovellettu kertaakaan.

Nyt tehdyssä arvioinnissa selvittiin viranomaisten toimivaltuuksien riittävyys sellaisissa vakavissa häiriötilanteissa, joissa ei vielä ole kyse valmiuslain mukaisista poikkeusoloista. Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Selvitysraportti antaa aiheen arvioida tarkemmin paitsi sen kohteena olleita toimivaltuuskysymyksiä, myös valmiuslain merkitystä ja yleisemmin kokonaisturvallisuuden ylläpitämistä edistävän sääntelyn lähtökohtia ja mahdollisia toteutustapoja.

Selvityksen on tehnyt Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Raimo Luoma.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö, puh. 09 1606 7502, [email protected]
toimitusjohtaja Raimo Luoma, Huoltovarmuuskeskus, puh. 02950 51001, [email protected]

Viranomaisten toimivaltuudet häiriötilanteissa

Sivun alkuun