Hoppa till innehåll
Media

Myndigheternas befogenheter vid allvarliga störningar har utretts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2019 9.30
Pressmeddelande

På uppdrag av justitieministeriet har det gjorts en utredning om myndigheternas befogenheter vid allvarliga störningar. I utredningen bedöms om myndigheternas befogenheter för hantering av störningssituationer är aktuella eller om det finns behov att se över vissa bestämmelser.

Enligt utredningen omfattar krislagstiftningen som gäller normala förhållanden rätt så väl de störningar som kan förekomma i samhället och det finns inga speciellt stora ändringsbehov. Bestämmelserna om befogenheterna vid olika slags störningar i normala förhållanden är i regel tillräckliga.

Den nuvarande regleringen där myndigheterna ges befogenheter att avlägsna eller förebygga störningar i tiotals olika lagar anses enligt utredningen vara motiverad. I utredningen konstateras dock att tröskeln för att tillämpa beredskapslagen i praktiken har visat sig vara hög och att beredskapslagen inte har tillämpats en enda gång sedan den trädde i kraft.

I utredningen bedömdes om myndigheternas befogenheter är tillräckliga vid sådana allvarliga störningar som inte är undantagsförhållanden enligt beredskapslagen. I beredskapslagen finns bestämmelser om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden. På basis av utredningsrapporten finns det anledning att göra en närmare bedömning av de behörighetsfrågor som utredningen gäller, betydelsen av beredningslagen samt de allmänna utgångspunkterna för och eventuella alternativ till reglering som främjar den övergripande säkerheten.  

Utredningen gjordes av Raimo Luoma som är Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör.

Ytterligare information:
Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet, tfn 09 1606 7502, [email protected]
Raimo Luoma, verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 02950 51001, [email protected]

Myndigheternas behörigheter vid störningar (publikation på finska)   

Tillbaka till toppen