Hyppää sisältöön
Media

Sopimukset rikosoikeudellisesta yhteistyöstä EU:n ja USA:n välillä voimaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.1.2010 11.29
Tiedote -

Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista sekä keskinäistä oikeusapua koskevat Euroopan unionin ja USA:n väliset sopimukset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2010. Sopimukset on allekirjoitettu vuonna 2003. Niiden tarkoituksena on helpottaa rikosoikeudellista yhteistyötä EU-valtioiden ja USA:n kesken.

Suomella on nykyisinkin USA:n kanssa sopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta. Uuden sopimuksen myötä luovuttaminen on mahdollista useammista rikoksista kuin nykyisin ja luovuttamismenettely helpottuu.

Luovuttamista ei enää rajata tiettyihin rikoksiin, vaan se määräytyy rikoksesta säädetyn enimmäisrangaistuksen mukaan. Luovuttamiskelpoisia rikoksia ovat ne, joista voi kummassakin valtiossa seurata yli vuosi vankeutta.

Voimaantulevista sopimuksista ei seuraa, että Suomi jatkossakaan luovuttaisi ketään rikoksesta, josta saattaisi seurata kuolemanrangaistus.

EU:n ja USA:n välistä oikeusapua koskevassa sopimuksessa määrätään mm. pankkitietoihin liittyvästä oikeusavusta, yhteisistä tutkintaryhmistä, videoneuvottelun käytöstä ja oikeusapumenettelyssä saatujen henkilötietojen käyttörajoituksista.

Suomella ja USA:lla ei ole aiemmin ollut sopimusta keskinäisestä oikeusavusta, mutta oikeusapua annetaan kummankin osapuolen kansallisen lainsäädännön nojalla.

Sopimusten voimaantulo ei käytännössä aiheuttane merkittäviä muutoksia Suomen ja USA:n väliseen luovuttamis- tai oikeusapuyhteistyöhön. Oikeusapu- ja luovuttamispyyntöjä tehdään maiden välillä harvoin.

Myös muiden EU-jäsenvaltioiden ja USA:n välillä on tehty vastaavankaltaiset kahdenväliset sopimukset, jotka tulevat voimaan samanaikaisesti.


Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, puh 09 1606 7705
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax hallitus
Sivun alkuun