Hyppää sisältöön
Media

Suomi antoi selvityksen suljettujen laitosten olojen kehittämisestä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2015 11.01
Tiedote
Suomen hallitus on vastannut Eurooppalaiselle komitealle kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT). Vastauksessa selvitetään, mihin toimenpiteisiin Suomen viranomaiset ovat ryhtyneet komitean syksyllä 2014 suljettuihin laitoksiin tekemän tarkastuskäynnin johdosta.

Komitean valtuuskunta kävi määräaikaisella tarkastuskäynnillään seitsemällä poliisilaitoksella, päihtyneiden selviämisasemalla, kahdessa ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa Rajavartiolaitoksen säilöönottotilassa, neljässä vankilassa sekä Niuvanniemen psykiatrisessa sairaalassa.

Komitean suosittamat parannukset liittyvät muun muassa tutkintavankien säilyttämiseen poliisin tiloissa, niin sanottujen paljujen käyttöön joissakin vankiloissa wc:n sijasta, suljetuilla osastoilla olevien vankien olosuhteisiin sekä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon määräämistä koskeviin tuomioistuinkäsittelyihin.

Suomi on jo aiemmin kuluvana vuonna antanut CPT:lle tutkintavankien säilyttämistä koskevat vastaukset, jotka komitea pyysi kiireellisinä.

Nyt julkaistavassa vastauksessaan Suomi selvittää muun muassa terveyden- ja sairaanhoitoa poliisivankiloissa. Niissä järjestetään vapautensa menettäneille aina tarvittava lääketieteellinen hoito matalalla kynnyksellä, vaikka terveystarkastusta ei järjestetäkään kaikille ilman lääketieteellistä perustetta. Poliisilaitoksilla säilytettäville päihtyneille saadaan tarpeen vaatiessa nopeasti sairaanhoitopalvelua terveyskeskuksista ympäri vuorokauden.

Komitea suositteli, että poliisi lopettaa välittömästi mekaanisten rajoittamiskeinojen, kuten sänkyyn sitomisen käytön. Suomi toteaa vastauksessaan, että toimintavapauden rajoittaminen perustuu lakiin ja käytettävät rajoittamisvälineet ovat Poliisihallituksen tai poliisin ylijohdon hyväksymiä. Muiden kuin hyväksyttyjen välineiden käyttö on kielletty. Henkilön sitominen ns. rauhoittamisvuoteeseen on lyhytaikainen toimenpide ja siitä ollaan välittömästi yhteydessä terveydenhuoltohenkilöstöön, joka tulee tarkastamaan henkilön terveydentilan.

Ulkomaalaisten säilöönottoyksiköissä komitea kehotti varmistamaan, että kaikille saapuville tehdään viivyttelemättä terveystarkastus. Suomi vastaa, että kaikille Metsälän säilöönottoyksikköön tuleville tarjotaan mahdollisuutta mahdollisimman pikaiseen terveystarkastukseen. Vastauksessa todetaan, etteivät kaikki kuitenkaan halua terveystarkastusta. Myös Joutsenon säilöönottoyksikössä terveystarkastukset tehdään mahdollisimman pikaisesti 3 vuorokauden sisällä saapumisesta.

Komitea toivoi, että uuden säilöönottoyksikön avautuminen auttaisi lopettamaan säilöön otettujen ulkomaalaisten sijoittamisen poliisin tiloihin. Joutsenon säilöönottoyksikkö on otettu käyttöön syksyllä 2014, mikä on vähentänyt säilöön otettujen sijoittamista poliisin tiloihin. Lyhytaikaisia säilöönottoja poliisin tiloihin joudutaan tekemään edelleen etenkin pohjoisemmassa Suomessa, jossa ei ole säilöönottoyksikköä. Parhaillaan sisäministeriö selvittää mahdollisuuksia vähentää erityisesti alaikäisten, haavoittuvassa asemassa olevien ja perheellisten ulkomaalaisten säilöönottoa.

Vankiloiden osalta komitea kiinnitti huomiota mm. paljuselleihin, vangeille tarjottavaan toimintaan sekä terveydenhuoltopalveluihin. Suomi kertoo vastauksessaan, että tällä hetkellä paljusellejä on yhteensä 180 Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloissa. Kumpikin vankila on tarkoitus peruskorjata vuoden 2018 loppuun mennessä, jolloin paljuselleistä päästään eroon. Näissä selleissä nyt asuvat vangit pääsevät käymään wc:ssä kaikkina vuorokauden aikoina.

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on lisätä vankiloiden suljetuilla osastoilla asuvien vankien mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Elinkautista ja pitkää tuomioita suorittavien vankien erityistarpeisiin kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota.

Vankilaan tuleville vangeille tehdään terveystarkastus pääsääntöisesti 24 tunnin kuluessa saapumisesta. Vankiterveydenhuolto on tarkoitus siirtää oikeusministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle vuonna 2016.

Niuvanniemen psykiatrisessa sairaalassa komitea suositti rajoitusvaatteiden käytön lopettamista lähitulevaisuudessa. Suomi vastaa, että rajoitusvaatteita käytetään vain poikkeuksellisesti ja välttämättömissä tilanteissa. Sairaala pyrkii kehittämään käytäntöjään komitean suositusten mukaisesti. Mielenterveyslakia uudistetaan lähivuosien aikana ja tällöin arvioidaan rajoitusvaatteen käyttöä koskevaa sääntelytarvetta.

Komitea kehotti viranomaisia toimiin sen varmistamiseksi, että tahdosta riippumatonta sairaalahoitoa käytettäessä on aina tarkoituksenmukainen ja nopea tuomioistuinkäsittely. Lisäksi psykiatrisilla potilailla pitäisi olla näissä tapauksissa todellinen oikeus tulla henkilökohtaisesti tuomarin kuulemiksi.

Suomi vastaa, että käsittelyajat hallinto-oikeuksissa eivät juurikaan voi olla keskimääräistä 1,2 kuukautta lyhyempiä, koska mm. kirjallisten lausumien antamiselle on varattava kohtuullinen määräaika. Tuomioistuimella on myös harkintavalta päättää, milloin suullisen käsittelyn järjestäminen on tarpeen. Suullisia käsittelyjä, joissa potilasta kuullaan henkilökohtaisesti, on toimitettu yli puolessa niistä asioista, joissa sitä on pyydetty. Suullisen käsittelyn pyyntöjä on evätty esimerkiksi silloin, kun edellisestä suullisesta käsittelystä on alle vuosi tai kun sairaalan lääkärin tekemä päätös on kumottu ja asia on palautettu uudelleen käsiteltäväksi esimerkiksi jollakin menettelyyn liittyvällä perusteella.

Lisätietoja:
Suomen yhteysvirkamies, hallitusneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö, puh. 02951 50576
Kehittämispäällikkö Tuula Kivari, oikeusministeriö, puh. 02951 50546 (hallinto-oikeudet)

Pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamuslaitos, puh. 02956 88400 (vankilat)
Tarkastuspäällikkö Riitta-Leena Salovaara, Rikosseuraamuslaitos, puh. 02956 88462 (vankilat)

Neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, sisäministeriön poliisiosasto, puh. 02954 88556
Rajavartioylitarkastaja Pertti Normia, Rajavartiolaitoksen esikunta, puh. 02954 21607 (Rajavartiolaitoksen säilöönottotilat)
Erityisasiantuntija Tero Mikkola sisäministeriön maahanmuutto-osasto puh 02954 88617 (ulkomaalaisten säilöönotto)
Poliisitarkastaja Ari Alanen, Poliisihallitus, puh. 02954 81767 (poliisilaitokset ja poliisihallitus)

Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosasto, puh. 02951 63092 (potilaan oikeudet)
Lääkintöneuvos Helena Vorma, sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosasto, puh. 02951 63388 (mielenterveyspalvelut)
Johtava lääkäri Eila Tiihonen, Niuvanniemen sairaala, puh. 02952 42204 (Niuvanniemen sairaala)

Lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ulkoasiainministeriö, Oikeuspalvelu
Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 02953 51176

Jari Lindström
Sivun alkuun