Hyppää sisältöön
Media

Suomi on antanut selvityksensä kidutuksen vastaiselle komitealle

oikeusministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2021 11.52
Tiedote

Suomen hallitus on tänään vastannut eurooppalaiselle kidutuksen vastaiselle komitealle. Vastauksessa selvitetään, mihin toimenpiteisiin viranomaiset ovat ryhtyneet komitean syksyn 2020 tarkastuskäynnin johdosta.

Kiduksen vastainen komitea (CPT) teki määräaikaisen tarkastuskäynnin Suomeen syyskuussa 2020. Tarkastuksen kohteena oli muun muassa poliisin säilytystiloja, vankiloita, ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö, psykiatrinen sairaala ja kaksi koulukotia. CPT julkaisi toukokuussa raportin havainnoistaan ja suosituksistaan ja edellytti Suomelta vastausta syyskuun loppuun mennessä.

CPT:n raportissa painottui vapautensa menettäneiden kohtelu erityisesti poliisin säilytystiloissa. Vastauksessaan CPT:lle Suomi toteaa, että suositukset ja havainnot otetaan huomioon muun muassa poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Lisäksi suosituksiin pyritään vastaamaan, kun ohjetta poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta parhaillaan uudistetaan Poliisihallituksessa.

Vankeinhoidon osalta CPT kiinnitti raportissaan huomiota muun muassa vankien mahdollisuuksiin osallistua toimintaan ja erityisesti eristettyjen vankien ja tutkintavankien ihmiskontaktien turvaamiseen. Oikeusministeriö asetti aiemmin syyskuussa työryhmän arvioimaan vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutostarpeita. CPT:n havainnot otetaan tässä työssä huomioon. 

CPT oli huolestunut myös vankien välisestä väkivallasta. Rikosseuraamuslaitos teetti alkuvuonna kaksi selvitystä vankilaturvallisuudesta ja järjestäytyneen rikollisuuden haasteisiin vastaamisesta. Vankilaturvallisuutta kehitetään näiden selvitysten jatkotoimena.

Tahdosta riippumatossa psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden osalta CPT kiinnitti raportissaan huomiota potilaisiin kohdistettavien rajoitustoimenpiteiden kestoon. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi rajoitustoimenpiteitä koskevien säännösten täsmentämistarpeita mielenterveyslakia uudistettaessa osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevaa lakihanketta.

Suomen hallituksen vastaus CPT:lle (suomenkielinen käännös)

Lisätietoja: 
CPT:n Suomen yhteysvirkamies Paulina Tallroth, oikeusministeriö, p. 0295 150 146, [email protected]

kehitysjohtaja Riitta Kari (vankilat), Rikosseuraamuslaitos, p. 050 592 3306, [email protected]

erityisasiantuntija Jarkko Nieminen (poliisi), sisäministeriö, p. 0295 488 599, [email protected]

lakimies Jenna Uusitalo (psykiatriset sairaalat, vankiterveydenhuolto, lastensuojelu), sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 152, [email protected] 

Sivun alkuun