Hoppa till innehåll
Media

Finland har lämnat sin utredning till kommittén mot tortyr

inrikesministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2021 11.52
Pressmeddelande

Finlands regering har i dag lämnat sitt svar till Europarådets kommitté mot tortyr. I svaret redogörs för de åtgärder som myndigheterna har vidtagit med anledning av kommitténs inspektionsbesök hösten 2020.

Europeiska kommittén mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) gjorde ett periodiskt inspektionsbesök i Finland i september 2020. Inspektionen gällde bland annat polisens förvarslokaler, fängelser, förvarsenheten för utlänningar, ett psykiatriskt sjukhus och två skolhem. CPT publicerade i maj en rapport om sina iakttagelser och rekommendationer och inväntade ett svar av Finland före utgången av september.

CPT:s rapport fokuserar på behandlingen av frihetsberövade personer särskilt i polisens förvarslokaler. I sitt svar till CPT konstaterar Finland att rekommendationerna och observationerna kommer att beaktas bland annat i totalreformen av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen. Dessutom kommer rekommendationerna att uppmärksammas då Polisstyrelsen som bäst uppdaterar anvisningen om behandlingen av personer i förvar hos polisen.

När det gäller fångvården fäste CPT i sin rapport uppmärksamhet vid bland annat fångarnas möjligheter att delta i olika verksamheter och i synnerhet vid behovet att trygga mänskliga kontakter för isolerade fångar och häktade. Justitieministeriet tillsatte tidigare i september en arbetsgrupp för att bedöma behoven att ändra fängelselagen och häktningslagen. CPT:s iakttagelser kommer att beaktas i detta arbete. 

CPT har också uttryckt sin oro över våldet mellan fångar. I början av året lät Brottspåföljdsmyndigheten göra två utredningar om säkerheten i fängelserna och hur man kan svara på de utmaningar som den organiserade brottsligheten medför. Säkerheten i fängelserna kommer att utvecklas som en uppföljning av dessa utredningar.

I fråga om psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja fäste CPT i sin rapport uppmärksamhet vid hur länge begränsningsåtgärder mot patienter får vidtas. Social- och hälsovårdsministeriet bedömer behoven att precisera bestämmelserna om begränsningsåtgärder vid revideringen av mentalvårdslagen som en del av ett lagprojekt som gäller klienters och patienters självbestämmanderätt.

Finska regeringens svar till CPT (översättning till finska)

Ytterligare information: 
Paulina Tallroth, CPT:s kontakttjänsteman i Finland, justitieministeriet, tfn 0295 150146, [email protected]

Riitta Kari, utvecklingsdirektör (fängelser), Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 050 592 3306, [email protected]

Jarkko Nieminen, specialsakkunnig (polisen), inrikesministeriet, tfn 0295 488 599, [email protected]

Jenna Uusitalo, jurist (psykiatriska sjukhus, hälso- och sjukvård för fångar, barnskydd), social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 152, [email protected] 

Tillbaka till toppen