Hyppää sisältöön
Media

Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi lokakuun 2019 alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2019 13.24
Tiedote

Syyttäjälaitoksen organisaatiota muutetaan siten, että nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostetaan yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Uudistuksen voimaantulo 1.10.2019 on määrä vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiä ja tehostaa toimintaa. Valtakunnallinen rakenne antaa aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja joustavasti. Samalla voidaan tehokkaammin edistää yhdenmukaista valtakunnallista ratkaisutoimintaa ja vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Uudistus myös lisää tulosohjauksen vaikuttavuutta.

Syyttäjälaitos vastaa itsenäisesti ja riippumattomasti syyttäjäntoimesta. Virasto muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta. Valtakunnansyyttäjän toimisto hoitaa keskushallinnon tehtävät ja syyttäjäalueet vastaavat rikosvastuun toteuttamisesta alueellaan. Virastoa johtaa valtakunnansyyttäjä, joka toimii edelleen ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä.

Muutoksilla ei ole vaikutusta nykyisten toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.

Kihlakunnansyyttäjän virkanimike muuttuu aluesyyttäjäksi. Erikoissyyttäjät toimivat jatkossa erikoissyyttäjän virassa. Laissa säädetään edelleen syyttäjän tehtävistä, toimivallasta, tiedonsaantioikeuksista, esteellisyydestä, varallaolosta ja asiamiehenä toimimisesta. Nykyinen laki syyttäjälaitoksesta kumotaan uudistuksen yhteydessä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, puh. 02951 50112, sähköposti [email protected]

Valtioneuvosto.fi/paatokset

Sivun alkuun