Hyppää sisältöön
Media

Riidattomien velkomusasioiden oikeudenkäyntikulut nousevat tammikuun alussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.12.2010 12.00
Tiedote -

Riidattomissa velkomus- ja häätöasioissa vastapuolen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen taksat nousevat rahan arvon muutosta vastaavasti 1,45 prosentilla. Uusia maksuja sovelletaan 1.1.2011 alkaen vireille tulevissa asioissa.

Riidattomissa velkomus- ja häätöasioissa vastapuolen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen taksat nousevat rahan arvon muutosta vastaavasti 1,45 prosentilla. Uusia maksuja sovelletaan 1.1.2011 alkaen vireille tulevissa asioissa.

Riidattomissa velkomusasioissa eli niin sanotuissa summaarisissa asioissa on kyse saatavien perinnästä. Tuomittavien kulujen suuruus määräytyy toisaalta saatavan määrän ja toisaalta asian hoitamisen vaatiman työmäärän mukaisesti.

Tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrä on enintään 168 euroa, jos asia on tavanomainen ja velan pääoma yli 250 euroa. Kulut ovat samansuuruiset myös silloin, jos kyseessä on häätö ilman saatavaa. Jos taas tavanomaisen velkomuksen pääoma on vähäinen eli enintään 250 euroa, oikeudenkäyntikuluja tuomitaan 134 euroa. Tavanomaista vaativammissa, yli 250 euron pääomaa koskevissa asioissa kuluja tuomitaan 258 euroa ja korkeintaan 250 euron pääomaa koskevissa asioissa 218 euroa.

Taulukon mukaiset oikeudenkäyntikulut kattavat sekä avustajan palkkion että velkojalle syntyneet kulut. Kuluihin sisältyvät esimerkiksi arvonlisävero sekä puhelin-, postitus- ja kopiokulut.

Edellä mainittuihin oikeudenkäyntikuluihin lisätään vaadittaessa kantajalta perittävä oikeudenkäyntimaksu. Mikäli haastehakemusta koskevat tiedot on toimitettu sähköisesti asiointiliittymää hyödyntäen suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään, on taksoihin vaadittaessa lisättävä oikeudenkäyntimaksu 60 euroa. Muulla tavalla vireille tulleessa asiassa eli käytännössä paperimuotoisella haastehakemuksella käräjäoikeuteen toimitetussa asiassa on taksoihin vaadittaessa lisättävä oikeudenkäyntimaksu 80 euroa.

Saatavien summat ovat riidattomissa velkomusasioissa yleensä melko pieniä.

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Kirta Heine, puhelin. (09) 1606 9496, [email protected]

Oikeusministeriön asetus löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Sivun alkuun