Hyppää sisältöön
Media

Terrorismirikosten rangaistavuutta halutaan laajentaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.1.2013 11.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että koulutuksen ottaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi. Myös terrorismin rahoittaminen olisi entistä useammin rangaistava teko. Ehdotuksilla pyritään ehkäisemään terroristisessa tarkoituksessa tehtäviä rikoksia ja niiden tekemistä edistäviä rikoksia. Ehdotukset ovat osa kansallisen terrorismin torjunnan strategian toimeenpanoa.

Nykyisin kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten ei ole nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi, sen sijaan koulutuksen antaminen on. Ehdotuksen mukaan rangaistukseen tuomittaisiin henkilö, joka tehdäkseen terrorismirikoksen ottaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muulla vastaavalla tavalla. Rangaistukseksi tuomittaisiin sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta.

Kouluttautumisesta ei kuitenkaan erikseen tuomittaisi, jos tekijä samalla syyllistyy terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn rikokseen tai sellaisen rikoksen valmisteluun taikka muuhun yhtä ankarasti tai ankarammin rangaistavaan rikokseen.

Terroristileireillä hankittavalla aseellisella koulutuksella ja räjähdysainekoulutuksella on todettu yhteyksiä toteutettuihin terrori-iskuihin. Suomessa ei ole toistaiseksi tuomittu ketään terrorismirikoksesta, mutta täällä oleskelevien henkilöiden tiedetään osallistuneen terroristiseen toimintaan liittyvään koulutukseen maan rajojen ulkopuolella.

Terrorismin rahoittamista koskevia rangaistussäännöksiä laajennettaisiin koskemaan sitä, että suoraan tai välillisesti annetaan tai kerätään varoja toisen terrorismirikoksen tekemiseen tai terroristiryhmälle tietoisena sen luonteesta terroristiryhmänä. Rangaistus olisi sama kuin rahoittamisrikoksella on nykyisinkin eli vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta vankeutta.

Terrorismin rahoittaminen on Suomessa kriminalisoitu vuonna 2002. Siihen on kansainväliset velvoitteet. Esimerkiksi OECD:n yhteydessä toimiva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen toimintaryhmä FATF on kiinnittänyt huomiota säännösten uudistamistarpeeseen.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja voitaisiin käyttää myös selvitettäessä, paljastettaessa ja estettäessä koulutuksen ottamista terrorismirikoksen tekemistä varten.

Työryhmän puheenjohtaja ja kolme jäsentä katsovat eriävässä mielipiteessään, ettei terrorismin rahoittamista koskevia rangaistussäännöksiä tulisi ulottaa koskemaan varojen antamista tai keräämistä terroristiryhmälle, sillä näiden ryhmien toiminnan rahoittaminen on muutenkin rangaistavaa.


Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. 02951 50340
työryhmän sihteeri, lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, puh. 02951 50486
sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun