Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Terrorismitarkoituksessa matkustaminen aiotaan säätää rangaistavaksi EU-maissa

Oikeusministeriö
21.1.2016 13.24
Tiedote
EU:n jäsenvaltioissa aiotaan yhtenäistää terrorismirikoksiin liittyvää lainsäädäntöä. Tarkoituksena on puuttua erityisesti ulkomaille matkustamiseen terroristisessa tarkoituksessa ja terroristisen koulutuksen ottamiseen. Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle terrorismin torjuntaa koskevan direktiiviehdotuksen.

Ehdotettu direktiivi korvaisi EU:n voimassa olevan puitepäätöksen terrorismin torjunnasta ja sisältäisi siinä jo olevat kriminalisoinnit. Direktiivillä pantaisiin myös täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma ja Euroopan neuvoston terrorismiyleissopimuksen lisäpöytäkirjan velvoitteita.

Valtioneuvosto suhtautuu ehdotukseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Vakavat terrori-iskut ja terroristisessa tarkoituksessa tapahtuva matkustaminen lisäävät tarvetta vastata terrorismin uhkaan rikosoikeuden keinoin. Samanaikaisesti on syytä korostaa perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä.

Suomen lainsäädäntö vastaa pääosin direktiiviehdotuksen velvoitteita. Uutena Suomessa olisi säädettävä rangaistavaksi matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten. Myös matkustamisrikoksen järjestämisestä ja rahoittamisesta tulisi rangaistavaa.

Neuvottelut ehdotuksen sisällöstä ovat äskettäin alkaneet EU:n työryhmässä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 02951 50176, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun