Hoppa till innehåll
Media

Utlandsresor för terroristsyften ska kriminaliseras i EU-länderna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2016 13.24
Pressmeddelande
EU-ländernas lagstiftning om terroristbrott ska förenhetligas. Detta gäller särskilt bestämmelserna om mottagande av utbildning och utlandsresor för terroristsyften. Statsrådet har i dag delgett riksdagen direktivförslaget som gäller bekämpning av terrorism.

Det föreslagna direktivet ska ersätta EU:s gällande rambeslut om bekämpning av terrorism och innehålla de kriminaliseringar som redan nu ingår i rambeslutet. Med direktivet genomförs också FN:s säkerhetsråds resolution samt skyldigheterna enligt tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism.

Statsrådet förhåller sig i princip positivt till förslaget. Allvarliga terroristattacker och utlandsresor för terroristsyften ökar behovet att bemöta hot om terrorism med straffrättsliga medel. Samtidigt finns det skäl att poängtera vikten av grundläggande och mänskliga rättigheter.

Den finska strafflagstiftningen motsvarar till stor del de skyldigheter som anges i direktivförslaget. Nytt i Finland är att resor till utlandet i syfte att begå ett terroristbrott ska bli straffbara. Också organisering och finansiering av utlandsresor för terroristsyften ska kriminaliseras.

Förhandlingarna om förslagets innehåll har nyligen inletts i EU:s arbetsgrupp.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen