Hyppää sisältöön
Media

Tiedotusvälineiden tiedonsaantia tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista halutaan helpottaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2020 13.34
Tiedote

Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta esitetään säädettäväksi laki, jonka tarkoituksena on selkiyttää tietovarannon tietojen luovuttamista ja tietojen poistamista koskevia säännöksiä. Uudistus muun muassa helpottaisi tiedotusvälineiden tiedonsaantia tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista.

Hallituksen esityksen mukaan Oikeusrekisterikeskuksen mahdollisuuksia luovuttaa tietoja laajennettaisiin nykyisestä. Lisäksi rekisterin sisältämiä tietoja säilytettäisiin pidempään kuin nykyisin. Muutosten tavoitteena on, että tiedotusvälineet ja tutkijat voisivat saada kootusti tietoja tuomioistuinten käsittelemistä asioista.

Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärjestelmä sisältää tietoja muun muassa rikostuomioista.

Uusi laki mahdollistaisi sen, että Oikeusrekisterikeskus voisi luovuttaa keskitetysti enintään kymmenen vuotta vanhoja tuomioistuinten diaaritietoja valtakunnallisesta tietovarannosta. Ehdotettu laki mahdollistaisi myös sen, että Oikeusrekisterikeskus voisi hakea tietoja journalistiseen tarkoitukseen myös henkilön nimellä tai muulla henkilön tunnistetiedolla. 

Uudistukset vähentäisivät tuomioistuinten työmäärää ja tehostaisivat tiedotusvälineiden ja tutkijoiden tiedonsaantia tuomioistuinten käsittelemistä asioista, sillä tiedotusvälineiden ei tarvitsisi tiedustella asioita yksittäisistä tuomioistuimista, kun tietopyyntö koskee useissa tuomioistuimissa käsiteltyjä asioita. 

Ehdotuksen mukaan tuomioistuimet voisivat edelleen luovuttaa tietoja omista järjestelmistään ja esimerkiksi oikeudenkäyntiasiakirjoja koskevat tietopyynnöt osoitettaisiin edelleen tuomioistuimille. 

Uutta olisi myös se, että aika henkilötietojen poistamiseen rekisteristä alkaisi ratkaisun antopäivästä eikä ratkaisun lainvoimaiseksi tulemisesta. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös muita, teknisluonteisia muutoksia ja muun muassa sellaisia muutoksia, joilla pyritään vahvistamaan oikeushallinnon viranomaisten oikeuksia käyttää toisen viranomaisen valtakunnalliseen tietovarantoon tallentamia tietoja.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2020.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, puh. 0295 150 026, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset  
 

Sivun alkuun